Skip to main content

Culture and Creativity

Bħala parti minn Orizzont Ewropa, il-programm tal-Ekosistemi tal-Innovazzjoni Ewropej (EIE) għandu l-għan li joħloq ekosistemi tal-innovazzjoni aktar konnessi, inklużivi u effiċjenti u jappoġġja l-iskalar tal-kumpaniji, kif stabbilit fl-Aġenda Ewropea l-Ġdida għall-Innovazzjoni.

L-ekosistemi tal-innovazzjoni jlaqqgħu flimkien nies jew organizzazzjonijiet li l-għan tagħhom huwa l-innovazzjoni, u jinkludu r-rabtiet bejn ir-riżorsi (bħal fondi, tagħmir, u faċilitajiet), l-organizzazzjonijiet (bħal istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja, organizzazzjonijiet tar-riċerka u t-teknoloġija, kumpaniji, kapitalisti ta’ riskju u intermedjarji finanzjarji), l-investituri u dawk li jfasslu l-politika.

  •  
  •  


L-azzjonijiet appoġġjati mill-Ekosistemi tal-Innovazzjoni Ewropej jikkomplementaw l-azzjonijiet imwettqa mill-EIC u mill-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT), l-attivitajiet madwar Orizzont Ewropa, l-inizjattivi fil-livelli nazzjonali, reġjonali u lokali kif ukoll l-inizjattivi privati u tat-tielet settur.

Total budget
€95.5 biljun
Dates
2021 - 2027
Grant / loan size
Iċċekkja s-sejħiet għal proposti
Who can apply
L-applikanti jridu jkunu stabbiliti:
• Fl-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea, inklużi fir-reġjuni ultraperiferiċi tagħhom;
• Fil-Pajjiżi u t-Territorji ekstra-Ewropej (PTEE) marbutin mal-Istati Membri;
• F’pajjiżi eliġibbli mhux tal-UE (pajjiżi assoċjati ma’ Orizzont Ewropa).
No. of partners needed
Tal-inqas 3
Sector
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Sejħiet għal proposti
Total initiative budget
mhux applikabbli
Version
0.0.0
Sector count
1
Organisation count
7
Need count
4