Skip to main content

Culture and Creativity

Programmi ta’ Ħidma Annwali

Permezz tal-Programm ta’ Ħidma Annwali, il-Kummissjoni tiżgura l-implimentazzjoni tal-programm Ewropa Kreattiva.

Il-Kummissjoni Ewropea tħejji l-programm ta’ ħidma annwali fi ħdan il-qafas tad-deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea li tistabbilixxi l-Programm Ewropa Kreattiva.

Il-programm ta’ ħidma annwali jiddeskrivi l-qafas ta’ politika, il-prijoritajiet u l-azzjonijiet li jimplimentaw il-Programm Ewropa Kreattiva.

Sib il-programmi ta’ ħidma annwali ta’ Ewropa Kreattiva u l-emendi tagħhom fit-taqsima “Kontenut relatat”, hawn taħt.

Tagged in:  Creative Europe