Skip to main content

Culture and Creativity

Cluster publiek

De cluster publiek verbindt Europese audiovisuele werken met hun publiek en ondersteunt de publieksontwikkeling in Europa en elders. MEDIA steunt jaarlijks meer dan 1 100 bioscopen in 34 landen en bereikt een internationaal publiek van 65 miljoen mensen.  

De groei van het publiek op verschillende platforms ondersteunen

De afgelopen jaren heeft er zich in de sector een geleidelijke verschuiving van bioscopen naar platforms voorgedaan – een verschuiving die door de COVID-19-crisis nog is versneld. Deze cluster ondersteunt de audiovisuele industrie om de door de digitale transitie geboden kansen optimaal te benutten en aan de kijkgewoonten van het Europese publiek tegemoet te komen. De maatregelen in het kader van de cluster publiek zullen steun verlenen aan innovatieve manieren om met het publiek in contact te treden. Doel is:

  • de groei van het publiek op alle platforms te bevorderen
  • met een jonger publiek in contact te treden via verschillende educatieve en promotietools
  • voor toegang tot inhoud te zorgen door ondertiteling te ondersteunen

Het programma MEDIA van Creatief Europa kent subsidies toe na vergelijkende oproepen tot het indienen van voorstellen, die op het portaal “Funding and Tender Opportunities” van de Europese Commissie worden gepubliceerd. Let op: oproepen tot het indienen van voorstellen zijn gebonden aan deadlines. De subsidies kunnen een jaarlijkse of tweejaarlijkse frequentie hebben. Belangstellenden moeten het actuele werkprogramma raadplegen om op de beschikbare subsidies te anticiperen.

Wie komt in aanmerking voor financiering?

De volgende groepen kunnen financiering aanvragen in het kader van deze cluster: uitbaters van bioscopen, organisatoren van festivals, netwerken en exploitanten van “video-on-demand”, bioscoopdistributeurs, verkoopagenten, erfgoedinstellingen enzovoort. Meer informatie vindt u in de oproep tot het indienen van voorstellen.

Tagged in:  Creatief Europa