Skip to main content

Culture and Creativity

Europese platforms

Het programma Creatief Europa verleent steun aan platforms voor culturele actoren die opkomende kunstenaars promoten en een echt Europese programmering van cultureel en artistiek werk stimuleren.

Ondersteuning van Europese platforms

Het programma biedt financiële steun aan Europese platforms die

  • de mobiliteit en zichtbaarheid van scheppende kunstenaars en artiesten bevorderen, met name als zij geen internationale bekendheid genieten
  • een echte Europese programmering van culturele en artistieke activiteiten stimuleren door de toegang tot niet-nationale Europese culturele werken te vergemakkelijken via internationale tournees, evenementen, tentoonstellingen, festivals enz.
  • bijdragen tot publieksontwikkeling en zichtbaarheid geven aan de waarden en de verschillende culturen van Europa

Meer informatie over de platforms die tijdens de vorige programmaperiode van Creatief Europa (2014-2020) zijn ondersteund.

Wie komt in aanmerking voor financiering?

Organisaties die actief zijn in de culturele en creatieve sectoren kunnen een aanvraag indienen. Particulieren kunnen geen aanvraag indienen.

Meer informatie over de aanvraagprocedure

Hier vindt u meer informatie over de Europese samenwerkingsprojecten en andere oproepen tot het indienen van voorstellen in het kader van het onderdeel Cultuur van het programma Creatief Europa.

Meer gedetailleerde informatie over de aanvraagprocedure zal later beschikbaar zijn op de website van het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur, in de rubriek over oproepen tot het indienen van voorstellen en via de desks van Creatief Europa.

 

Tagged in:  Creatief Europa