Skip to main content

Culture and Creativity

i-Portunus: mobiliteit voor kunstenaars en beroepsbeoefenaren

i-Portunus mobiliteitsprogramma voor kunstenaars

i-Portunus is een programma dat door de Europese Commissie wordt gefinancierd ter ondersteuning van de mobiliteit van kunstenaars, ontwerpers en professionals in de culturele sector.

Ondersteuning van internationale samenwerking

Het mobiliteitsprogramma i-Portunus is het Erasmus-programma van de cultuursector. Het programma brengt internationale kunstenaars, ontwerpers en professionals in de culturele sector met elkaar in contact en ondersteunt internationale samenwerkingsverbanden tussen alle landen die deelnemen aan het programma Creatief Europa.

De regeling verstrekt financiering aan personen om voor een korte periode (7-60 dagen) naar het buitenland te gaan, met een maximumbedrag van 3 000 euro, via 2 soorten aanvragen door:

  • Individuele kunstenaars of andere beroepsbeoefenaren in de cultuursector
  • Ontvangende of gastorganisaties

Wie komt in aanmerking voor financiering?

Dit programma staat open voor

  • kunstenaars, ontwerpers en andere professionals in de culturele sector, met uitzondering van de audiovisuele sector
  • gastorganisaties die werkzaam zijn in alle culturele sectoren, met uitzondering van de audiovisuele sector. In goed gemotiveerde gevallen kunnen ook gevestigde kunstenaars, meesters of gerenommeerde culturele beroepsbeoefenaren optreden als gastheer.

Meer informatie over de aanvraagprocedure

Meer informatie over de aanvraagprocedure vindt u op de website van i-Portunus. Lees over de persoonlijke ervaringen van kunstenaars met i-Portunus in de rubriek verhalen: i-Portunus Verhalen 2019 – i-Portunus.

Tagged in:  Creatief Europa