Skip to main content

Culture and Creativity

Cultureel erfgoed in het regionaal beleid

Zowel inwoners als bezoekers van regio’s en steden overal in Europa stellen cultuur bijzonder op prijs. Het cultureel erfgoed is een essentieel onderdeel van hun imago en identiteit. Cultuurtoerisme is goed voor 40% van alle toeristische activiteiten in Europa.

Cultureel erfgoed is cruciaal voor een inclusieve en duurzame ontwikkeling en kan steden en regio’s nieuw leven inblazen. De Europese Unie werkt samen met steden en regio’s aan subsidies voor cultuur, bewustmaking van het potentieel van cultuur en cultureel erfgoed, en geïntegreerde strategieën.

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en cultureel erfgoed

Dit fonds ondersteunt cultureel erfgoed met subsidies voor de bescherming, ontwikkeling en bevordering van cultureel erfgoed op lokaal niveau.

Enkele voorbeelden uit de periodes 2007-2013 en 2014-2020:

Meer voorbeelden zijn te vinden op de website van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling , met onder meer de REGIOSTARS Awards.

De stedelijke agenda voor de EU

De EU-landen zijn in 2018 een nieuw partnerschap aangegaan op het gebied van cultuur en cultureel erfgoed. Deze aanpak op diverse niveaus bevordert de samenwerking tussen steden, lidstaten, de Europese Commissie en andere stakeholders in het kader van de stedelijke agenda voor de EU.

De stedelijke agenda voor de EU wil de totstandkoming en uitvoering van het EU-beleid op drie punten verbeteren:

  1. betere regelgeving
  2. betere financiering
  3. betere kennis

Het partnerschap werkt met vrijwillige actieplannen en concrete initiatieven van de partners. De actieplannen zijn het belangrijkste uitvoeringsmechanisme binnen de stedelijke agenda voor de EU.

Cultureel erfgoed in actie

Cultureel erfgoed in actie is een programma waarbij lokale en regionale beleidsmakers van elkaar kunnen leren en kennis kunnen uitwisselen op het gebied van cultureel erfgoed. De actie, gefinancierd door het programma Creatief Europa, is in januari 2020 van start gegaan.

Ze staat onder toezicht van het directoraat-generaal Onderwijs, Jeugdzaken, Sport en Cultuur (DG EAC) en wordt uitgevoerd door een consortium van partners onder leiding van EUROCITIES in samenwerking met Europa Nostra, European Regions Research and Innovation Network (ERRIN), KEA European Affairs en Architects’ Council of Europe (ACE).

Het project moet een catalogus opleveren van 30 goede praktijken in steden, regio’s, niet-stedelijke gebieden en plattelandsgebieden in de hele Europese Unie. Binnen de actie zullen 12 studiebezoeken worden georganiseerd met meer dan 20 deelnemers per bezoek.

Cultureel erfgoed in actie helpt meer dan 100 lokale en regionale beleidsmakers om kennis uit te wisselen rond de volgende thema’s:

  • participatief beheer van cultureel erfgoed
  • flexibel hergebruik van erfgoedgebouwen
  • kwaliteitsbeginselen voor aanpassingen aan cultureel erfgoed

De actie bouwt voort op “Cultuur voor steden en regio’s”, het vorige initiatief dat Creatief Europa van 2015 tot 2017 heeft gesubsidieerd. Daarbij werd de impact van culturele initiatieven op de lokale en regionale ontwikkeling onderzocht.

Enkele resultaten van dat project:

Horizon 2020 voor cultureel erfgoed in regio’s en steden

De Europese Unie heeft in 2019 een bedrag van 25 miljoen euro geïnvesteerd in vier projecten om historische steden en cultuurlandschappen om te vormen tot knooppunten van economische, sociale en culturele integratie.

Enkele opvallende projecten daarvan:

RURITAGE

Dit project laat zien dat cultureel en natuurlijk erfgoed een drijvende kracht kan zijn om plattelandsgebieden weer tot bloei te laten komen.

Lees meer over RURITAGE.

ROCK

ROCK focust op historische stadscentra als laboratoria om te bewijzen dat cultureel erfgoed een unieke en krachtige motor voor herstel, duurzame ontwikkeling en economische groei voor een hele stad kan zijn.

Lees meer over ROCK.

CLIC

CLIC is een transdisciplinair project dat tools moet opleveren om innovatieve “circulaire” financierings-, business- en beheersmodellen voor het hergebruik van cultureel erfgoed en cultuurlandschappen te testen, toe te passen, te valideren en te verspreiden.

Horizon 2020 heeft een taskforce opgericht voor “financierings- en businessmodellen voor het hergebruik van gebouwd erfgoed in steden”. Die moet expertise en advies leveren over dat hergebruik op basis van een circulaire economische aanpak. De taskforce wordt geleid door het CLIC-project.

Meer over CLIC.

Open Heritage

Open Heritage onderzoekt en test goede praktijken voor adaptief hergebruik van erfgoed in Europa.

Meer over Open Heritage.

Meer informatie