Skip to main content

Culture and Creativity

Voormalig concentratiekamp van Natzweiler en de bijbehorende nevenkampen (Frankrijk en Duitsland)

Het concentratiekamp van Natzweiler en de ongeveer 50 bijbehorende werkkampen waren van 1941 tot 1945 in gebruik. De nevenkampen bevonden zich langs beide oevers van de Rijn, die toen beide tot het Derde Rijk behoorden. Nu ligt het gebied deels in Frankrijk en deels in Duitsland. In het netwerk van kampen rond Natzweiler werden gevangenen uit bijna alle Europese landen onderworpen aan de naziterreur. Vele gevangenen waren verzetsstrijders, die in de kampen dwangarbeid moesten verrichten. Vandaag is het een plaats van herinnering en burgerschapseducatie.

Lees meer in het verslag van het panel.