Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Met thematische programma’s van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking (NDICI) worden acties ondersteund die verband houden met de uitvoering van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de VN op mondiaal niveau. Tot de prioritaire thema’s behoren: mensenrechten en democratie, het maatschappelijk middenveld, stabiliteit en vrede en mondiale uitdagingen zoals gezondheid, onderwijs en opleiding, vrouwen en kinderen, werkgelegenheid, sociale bescherming, cultuur, migratie en klimaatverandering.

Total budget
79,5 miljard euro
Dates
2021-2027
Grant / loan size
Oproepen tot het indienen van voorstellen bekijken
Who can apply
De subsidiabiliteitscriteria verschillen naargelang van de individuele acties.
No. of partners needed
Raadpleeg de financieringshandleiding voor nadere informatie
Type of support
How to access
Afhankelijk van specifieke programma’s/acties
Total initiative budget
6,36 miljard euro
Version
0.0.0
Sector count
8
Organisation count
3
Need count
4