Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Het LIFE-programma cofinanciert projecten op de volgende gebieden:
• aanpassing van stedelijke gebieden en ruimtelijke ordening;
• bestendigheid van de infrastructuur;
• duurzaam waterbeheer in vaak door droogte getroffen gebieden;
• overstromings- en kustbeheer;
• veerkracht van de landbouw-, bosbouw- en toeristische sector;
• ondersteuning van de ultraperifere regio’s van de EU ter versterking van hun paraatheid voor extreme weersomstandigheden, met name in kustgebieden.

Het programma verstrekt actiesubsidies voor beste praktijken en proef- en demonstratieprojecten die bijdragen tot een grotere weerbaarheid tegen klimaatverandering.

Met het subprogramma voor de mitigatie van en aanpassing aan klimaatverandering wordt bijgedragen aan de transitie naar een duurzame, energie-efficiënte, klimaatneutrale en -bestendige economie op basis van hernieuwbare energie. De activiteiten zullen bijdragen tot duurzame ontwikkeling.

Total budget
5,4 miljard euro
Dates
2021-2027
Grant / loan size
Variabel, afhankelijk van de oproepen, maar de subsidies voor standaardactieprojecten liggen doorgaans binnen de bandbreedte van 1-4 miljoen euro. Specifieke oproepen voor kleinere projecten lopen uiteen van 70.000 tot 500.000 euro.
Who can apply
Elke rechtmatig in de EU geregistreerde openbare of particuliere organisatie.
No. of partners needed
Ten minste één
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Oproepen tot het indienen van voorstellen
More info on the programme
Total initiative budget
947 miljoen euro
Version
0.0.0
Sector count
2
Organisation count
6
Need count
3