Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Het EFRO maakt deel uit van het cohesiebeleid van de EU en is gericht op het versterken van de economische, sociale en territoriale samenhang in de Europese Unie door onevenwichtigheden tussen haar regio’s te corrigeren via economisch herstel, het creëren van werkgelegenheid, versterking van het concurrentievermogen, innovatie en duurzaamheid. Het EFRO geeft uitvoering aan de politieke prioriteiten van de Unie, en met name aan de groene en digitale transitie.

Binnen het EFRO steunen de Interreg-programma’s grensoverschrijdende (Interreg A en IPA), transnationale (Interreg B), interregionale (Interreg C) samenwerking en samenwerking van ultraperifere gebieden (Interreg D).

Het Cohesiefonds is ook een van de fondsen waarmee het cohesiebeleid van de EU wordt uitgevoerd. Het Cohiesiefonds is gericht op lidstaten met een bruto nationaal inkomen (bni) per inwoner van minder dan 90 % van het EU-gemiddelde en steunt projecten op het gebied van TEN-T en het milieu.

Omdat het EFRO en het Cohesiefonds voornamelijk worden beheerd onder gedeeld beheer, zijn de beheersinstanties en de partnerlanden verantwoordelijk voor de toewijzing van financiering en voor het opzetten van een beheers- en controlesysteem, die moeten waarborgen dat de fondsen worden uitgevoerd op basis van overeengekomen programma’s (die ook worden ontwikkeld en uitgevoerd op basis van meerlagig bestuur, in overeenstemming met het partnerschapsbeginsel).

Voor de uitvoering van de EFRO-programma’s publiceren de respectieve beheersautoriteiten oproepen tot het indienen van projecten, die zijn aangepast aan de specifieke behoeften. Raadpleeg de website van uw beheersinstantie voor meer informatie.

Er is bovendien een specifiek EFRO-instrument onder direct beheer: het instrument voor interregionale innovatie-investeringen (I3).

Meer specifieke regelgevingsbepalingen zijn vastgelegd in de verordeningen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds en de Europese territoriale samenwerking.

 

 

 

Total budget
n.v.t.
Dates
Bekijk de website van uw beheersinstantie
Grant / loan size
Afhankelijk van het operationeel programma
Who can apply
• Alle regio’s van de EU komen in aanmerking voor het EFRO.
• Voor Interreg moeten organisaties gevestigd zijn in één van de 27 EU-lidstaten (met inbegrip van hun insulaire en ultraperifere gebieden) of een partnerland.
• Voor de periode 2021-2027 heeft het Cohesiefonds betrekking op Bulgarije, Tsjechië, Estland, Griekenland, Kroatië, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije en Slovenië.
No. of partners needed
Bekijk het desbetreffende operationele programma
Name of the programme or initiative
Who is in charge?
Type of support
How to access
Oproepen tot het indienen van voorstellen
Total initiative budget
Totale programmabegroting voor 2021-2027: 226,05 miljard euro begroting 2014-2020: 298,75 miljard euro en aanvulling van React-EU (tot 2023): 50,6 miljard euro
Version
0.0.0
Sector count
8
Organisation count
6
Need count
12