Skip to main content

Culture and Creativity

Doel is steun te verlenen aan initiatieven – met name voor een jong publiek – ter bevordering van publieksontwikkeling en -betrokkenheid, met inbegrip van activiteiten op het gebied van filmeducatie.


De innovatieve projecten zorgen voor pan-Europese samenwerking en maken gebruik van nieuwe digitale instrumenten om:

  • de belangstelling van het publiek voor en de kennis van Europese films en audiovisuele werken – met inbegrip van specifieke programma’s over cinematografisch erfgoed – te bevorderen;
  • de pan-Europese impact te vergroten en een groter publiek te bereiken;
  • de bijdrage van bestaande Europese films en audiovisuele werken – met inbegrip van gecureerde catalogi van films – aan publieksontwikkeling, filmeducatie en filmgeletterdheid te promoten en te vergroten.


De aanvragen moeten adequate strategieën bevatten voor een duurzamere en milieuvriendelijkere industrie en voor genderevenwicht, inclusie, diversiteit en representativiteit.


In de aanvragen moeten activiteiten worden gepresenteerd die over een periode van twee jaar moeten worden uitgevoerd.

Total budget
2,44 miljard euro
Dates
2021-2027
Grant / loan size
Afhankelijk van de omvang van de investeringen
Who can apply
Om in aanmerking te komen, moeten de aanvragers (begunstigden en verbonden entiteiten) rechtspersonen (publieke of particuliere organen) zijn en in een van de in aanmerking komende landen (zie de details van de oproep) gevestigd zijn. Andere entiteiten kunnen in een andere hoedanigheid bij het consortium worden betrokken, bijvoorbeeld als geassocieerde partners, onderaannemers, derden die bijdragen in natura leveren, enzovoort (zie punt 13).
No. of partners needed
Toegestaan zijn aanvragen van individuele aanvragers (individuele begunstigden) en voorstellen van een consortium van ten minste twee aanvragers.
Sector
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Oproepen tot het indienen van voorstellen
Total initiative budget
6,5 miljoen euro
Version
0.0.0
Sector count
1
Organisation count
3
Need count
1