Skip to main content

Culture and Creativity

Doel van de actie is jonge Europeanen te bereiken door beheerde onlineruimten te creëren met tot nadenken stemmende inhoud over actuele kwesties. De jongeren kunnen zo standpunten uit heel Europa vergelijken en bespreken en ontdekken hoe hun belangen samenhangen met de belangen van jonge Europeanen in andere lidstaten en met EU-initiatieven. Doel is onderwerpen van pan-Europees belang te bespreken en met behulp van innovatieve formaten op digitale platforms een open, oprecht, diepgaand en constructief debat onder jonge Europeanen op gang te brengen over het leven in Europa, nu en in de toekomst. Het uiteindelijke doel is de kennis over Europese standpunten, realiteiten, waarden, ideeën en besluitvormingsprocessen aan te scherpen, zodat de jongeren actiever in de civiele samenleving kunnen zijn.

Verwacht wordt dat de actie ertoe zal leiden dat:

  •  meer online-informatie over Europese thema’s beschikbaar wordt in verschillende Europese talen, in boeiende formaten en vanuit verschillende invalshoeken.
  • tot nadenken stemmende inhoud over actuele kwesties dagelijks beschikbaar wordt dankzij innovatieve grensoverschrijdende redactionele processen.
  • de kennis over besluitvormingsprocessen wordt aangescherpt.
  • innovatieve en aantrekkelijke discussies en evenementen worden georganiseerd die jonge Europeanen helpen standpunten uit te wisselen en aan pan-Europese projecten over taalgrenzen heen deel te nemen.
  • jongeren zich sterker democratisch zullen engageren over de grenzen van sociale groepen, taalgroepen en leeftijdsgroepen heen.
Dates
2023
Grant / loan size
Tot 3,5 miljoen euro per project
Who can apply
Om in aanmerking te komen, moeten de aanvragers (begunstigden en verbonden entiteiten) rechtspersonen zijn (publieke of private organen) die gevestigd zijn in een van de in aanmerking komende landen (d.w.z. de EU-lidstaten, met inbegrip van de landen en gebieden overzee (LGO’s)).
Voorstellen kunnen worden ingediend door de volgende aanvragers of combinaties ervan:
- nieuwsmediaorganisaties
- Non-profitorganisaties, met inbegrip van (particuliere of publieke) jongerenorganisaties. Andere entiteiten kunnen in een andere hoedanigheid bij het consortium worden betrokken, bijvoorbeeld als geassocieerde partners, onderaannemers, derden die bijdragen in natura leveren enzovoort (zie punt 13).
No. of partners needed
Ten minste vier
Sector
Type of support
How to access
Oproepen tot het indienen van voorstellen
Total initiative budget
9 miljoen euro
Version
0.0.0
Sector count
1
Organisation count
4
Need count
7