Skip to main content

Culture and Creativity

Digitale-innovatiehubs helpen bedrijven bij het benutten van digitale mogelijkheden om hun processen en producten te verbeteren en zo hun concurrentievermogen te versterken. De EU zal financiering beschikbaar stellen voor hubs die al door de lidstaten (of regio’s) worden ondersteund (of die zullen worden ondersteund) om het effect van de overheidsfinanciering te vergroten.

S+T+ARTS is een platform dat tot doel heeft technologie en de artistieke praktijk dichter bij elkaar te brengen om de sociale, ecologische en economische uitdagingen van Europa aan te gaan. Het programma ondersteunt de ontwikkeling van creatieve, inclusieve en duurzame technologieën door middel van samenwerking tussen kunstenaars, wetenschappers, ingenieurs en onderzoekers. Centraal staat het idee dat kunst, wetenschap en technologie erbij gebaat zijn als de beoefenaars ervan hun kijk met elkaar delen en nieuwe wegen voor onderzoek en bedrijvigheid inslaan.

Startup Europe is een initiatief dat hightech starters, doorgroeiers, investeerders, acceleratoren, bedrijfsnetwerken, universiteiten en de media met elkaar verbindt om de groei van de Europese start-upsector te versnellen. Het initiatief wordt ondersteund door een portfolio van door de EU gefinancierde projecten en beleidsmaatregelen.

Het WORTH-partnerschapsproject ondersteunt kmo’s in de creatieve sector die transnationaal samenwerken aan de ontwikkeling van innovatieve, ontwerpgestuurde producten door uitwisselingen en partnerschappen tussen creatievelingen, ontwerpers, fabrikanten, ambachtslieden en technologiebedrijven te stimuleren. Het project gaat uit van kernbeginselen zoals de kwaliteit van de ervaring, onder meer stijl en esthetiek, gezonde en veilige leefomgevingen, duurzaamheid en circulariteit, evenals inclusie, toegankelijkheid en betaalbaarheid.

Het venster Sociale investeringen en vaardigheden bevordert: de ontwikkeling van vaardigheden en sleutelcompetenties, de afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, de inzetbaarheid en een intensiever gebruik van vaardigheden door middel van onderwijs en opleiding, waaronder opleiding op de werkplek en aanverwante activiteiten.

Met deze financieringsmogelijkheid worden kleinschalige samenwerkingsprojecten in verschillende sectoren ondersteund. Voor de oproepen van 2021 voor de boeken- en uitgeverijsector was deze actie bijvoorbeeld gericht op de ondersteuning van professionals uit de boekensector bij de verkoop van vertaal- of bewerkingsrechten om de circulatie van Europese literaire werken, en met name van werken die in minder gebruikte talen zijn geschreven, in Europa en daarbuiten te bevorderen.

Met deze financieringsmogelijkheid worden kleinschalige, middelgrote en grote samenwerkingsprojecten in verschillende sectoren ondersteund. Voor de oproepen van 2021 voor de sector cultureel erfgoed was deze actie bijvoorbeeld gericht op ondersteuning van professionals op het gebied van cultureel erfgoed bij een reeks activiteiten.

Met deze financieringsmogelijkheid worden kleinschalige, middelgrote en grote samenwerkingsprojecten in verschillende sectoren ondersteund. Voor de oproepen van 2021 voor de muzieksector was deze actie bijvoorbeeld gericht op ondersteuning van muziekprofessionals bij een reeks activiteiten.

Met deze financieringsmogelijkheid worden kleinschalige, middelgrote en grote samenwerkingsprojecten in verschillende sectoren ondersteund. Voor de oproepen van 2021 voor de architectuursector was deze actie bijvoorbeeld gericht op ondersteuning van Europese architecten bij een reeks activiteiten.

Met deze financieringsmogelijkheid worden projecten in de culturele en creatieve sectoren ondersteund. Daarbij kunnen een brede reeks activiteiten en initiatieven en een breed scala aan aanvragers worden gesteund. De steun is bedoeld voor projecten die een transnationale culturele samenwerking omvatten en bijdragen aan de creatie en verspreiding van Europese kunstwerken en kunstenaars over grenzen heen.

Subscribe to Digitalisering & nieuwe bedrijfsmodellen