Skip to main content

Culture and Creativity

Met het subprogramma van LIFE voor de transitie naar schone energie wordt de transitie naar een energie-efficiënte, klimaatneutrale en klimaatbestendige economie op basis van hernieuwbare energie ondersteund.

Het programma verstrekt financiering voor coördinatie- en ondersteunende maatregelen met een hoge EU-meerwaarde waarmee wordt beoogd om marktbelemmeringen weg te nemen die de sociaal-economische transitie naar duurzame energie bemoeilijken.

Het LIFE-programma cofinanciert projecten op de volgende gebieden:
• aanpassing van stedelijke gebieden en ruimtelijke ordening;
• bestendigheid van de infrastructuur;
• duurzaam waterbeheer in vaak door droogte getroffen gebieden;
• overstromings- en kustbeheer;
• veerkracht van de landbouw-, bosbouw- en toeristische sector;
• ondersteuning van de ultraperifere regio’s van de EU ter versterking van hun paraatheid voor extreme weersomstandigheden, met name in kustgebieden.

Het subprogramma voor de circulaire economie en levenskwaliteit heeft ten doel om de transitie naar een duurzame, circulaire, energie-efficiënte en klimaatbestendige economie zonder giftige stoffen vergemakkelijken en het milieu te beschermen en te herstellen en de kwaliteit ervan te verbeteren.

Het subprogramma omvat rechtstreekse interventies en kan de integratie van deze doelstellingen in ander beleid ondersteunen.

Subscribe to Het Europees Uitvoerend Agentschap klimaat, infrastructuur en milieu (Cinea)