Skip to main content

Culture and Creativity

Audience cluster (odbiorcy)

Celem tego klastra jest przybliżenie europejskich utworów audiowizualnych ich potencjalnym odbiorcom i zwiększenie grona odbiorców w całej Europie i poza jej granicami. Co roku komponent MEDIA wspiera ponad 1100 kin w 34 krajach i dociera do 65 mln osób w różnych państwach.  

Wspieranie wzrostu liczby odbiorców na różnych platformach

W ostatnich latach obserwujemy stopniowe przenoszenie się publiczności z sal kinowych na platformy. Zjawisko to przyspieszył kryzys związany z COVID-19. Klaster ten będzie wspierał przemysł audiowizualny w wykorzystywaniu i maksymalizacji możliwości, jakie oferuje transformacja cyfrowa, w celu dostosowania się do nawyków europejskich widzów. Działania w ramach klastra „Odbiorcy” będą wspierać innowacyjne sposoby dotarcia do publiczności:

  • wspieranie wzrostu liczby odbiorców na wszystkich platformach
  • kontakty z młodszymi odbiorcami za pomocą różnorodnych narzędzi edukacyjnych i promocyjnych
  • zapewnienie dostępu do treści poprzez wspieranie produkcji napisów.

Dotacje z komponentu MEDIA przyznawane są na podstawie konkurencyjnych zaproszeń do składania wniosków publikowanych w portalu Komisji Europejskiej poświęconym finansowaniu i możliwościom udziału w przetargach. Należy pamiętać, że zaproszenia do składania wniosków są organizowane w konkretnych terminach. Dotacje mogą być przyznawane co roku lub co pół roku. Zainteresowane osoby mogą sprawdzić, o jakie dotacje mogą się ubiegać, w obowiązującym programie prac.

Kto się kwalifikuje do finansowania

W ramach tego klastra o finansowanie mogą ubiegać się: operatorzy kin, organizatorzy festiwali, sieci i operatorzy oferujący filmy VoD, dystrybutorzy filmowi, agenci sprzedaży, instytucje zajmujące się dziedzictwem itp. Więcej informacji można znaleźć w zaproszeniu do składania wniosków.

Tagged in:  Kreatywna Europa