Skip to main content

Culture and Creativity

Platformy europejskie

Program „Kreatywna Europa” wspiera platformy dla organizatorów działalności kulturalnej, którzy promują nowych artystów oraz stymulują prawdziwie europejskie programowanie działań kulturalnych i artystycznych.

Wsparcie platform europejskich

Program zapewnia wsparcie finansowe europejskim platformom, które:

  • wspierają mobilność i widoczność twórców i artystów – w szczególności tych, którzy są mało widoczni na arenie międzynarodowej
  • stymulują prawdziwie ogólnoeuropejskie programowanie działań kulturalnych i artystycznych poprzez ułatwianie dostępu do dzieł kultury z innych krajów europejskich, m.in. za pośrednictwem międzynarodowych tournée, imprez, wystaw, festiwali itp.
  • przyczyniają się do zwiększania grona odbiorców i eksponowania europejskich wartości i różnych kultur.

Więcej informacji na temat platform wspieranych w ramach poprzedniego okresu programowania „Kreatywna Europa” (2014–2020).

Kto się kwalifikuje do finansowania

Wnioski mogą składać organizacje działające w sektorze kultury i sektorze kreatywnym. Osoby fizyczne nie mogą składać wniosków.

Więcej informacji na temat procesu składania wniosków

Więcej informacji na temat europejskich projektów współpracy i innych zaproszeń do składania wniosków w ramach komponentu Kultura programu „Kreatywna Europa”.

Więcej szczegółowych informacji na temat procedury składania wniosków będzie wkrótce dostępnych na stronie internetowej Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury, na stronie dotyczącej zaproszeń do składania wniosków oraz na stronach biur programu „Kreatywna Europa”.

 

Tagged in:  Kreatywna Europa