Skip to main content

Culture and Creativity

I-Portunus: mobilność artystów i innych osób zawodowo związanych z kulturą

Program mobilności artystów i-Portunus

I-Portunus to program finansowany przez Komisję Europejską, który wspiera mobilność artystów, twórców i osób zawodowo związanych z kulturą.

Wsparcie współpracy międzynarodowej

Program mobilności i-Portunus to odpowiednik programu Erasmus dla sektora kultury. Łączy on artystów międzynarodowych, twórców i osoby zawodowo związane z kulturą oraz wspiera współpracę międzynarodową między wszystkimi państwami uczestniczącymi w programie „Kreatywna Europa”.

W ramach programu wparcie finansowe w maksymalnej wysokości 3 tys, euro mogą otrzymać osoby fizyczne, które mogą wyjechać na krótkie wyjazdy zagraniczne (od 7 do 60 dni). Wnioski mogą składać:

  • artyści lub osoby zawodowo związane z kulturą
  • gospodarze lub organizacje przyjmujące.

Kto się kwalifikuje do finansowania

Program jest otwarty dla:

  • artystów, twórców i osób zawodowo związanych z kulturą pracujących w dowolnym sektorze kultury z wyjątkiem sektora audiowizualnego
  • organizacji przyjmujących działających w dowolnym sektorze kultury z wyjątkiem sektora audiowizualnego; w uzasadnionych przypadkach gospodarzami mogą być również znani lub wybitni artyści bądź znane osoby zawodowo związane z kulturą.

Więcej informacji na temat procesu składania wniosków

Więcej informacji na temat procesu składania wniosków można znaleźć na stronie internetowej i-Portunus. Zapoznaj się doświadczeniami artystów którzy wzięli udział w programie i-Portunus: doświadczenia z programem i-Portunus w 2019 r. – prawdziwe historie.

Tagged in:  Kreatywna Europa