Skip to main content

Culture and Creativity

Kościół na wzgórzu Javorca (Słowenia)

Kościół pw. Ducha Świętego na wzgórzu Javorca koło miejscowości Zatolmin jest jedyną w swoim rodzaju budowlą secesyjną wzniesioną w górach przez żołnierzy, którzy podczas I wojny światowej brali udział w bitwach w dolinie rzeki Soczy. Żołnierze zbudowali go własnymi siłami, aby oddać cześć poległym towarzyszom. Spoczywają tu żołnierze pochodzący z różnych krajów i kręgów kulturowych. Kościół i jego otoczenie są owocem wspólnego twórczego wysiłku wielu ludzi, a zarazem symbolem uzdrawiającej mocy pojednania.

Więcej informacji na temat procesu selekcji obiektów można znaleźć w sprawozdaniu ekspertów.