Skip to main content

Culture and Creativity

Zamek Kynžvart – miejsce spotkań europejskich dyplomatów (Czechy)

Znajdujący się na zachodzie Czech zamek Kynžvart jest otoczony historycznym parkiem o powierzchni 293 ha. W pierwszej połowie XIX w. zamek został przebudowany przez kanclerza Austrii, księcia Klemensa von Metternicha (1773-1859). Ten w dużym stopniu przyczynił się do powstania znaczących zbiorów rodziny Metternichów, w szczególności biblioteki wyróżniającej się w skali Europy. Obejmuje ona między innymi kolekcję dagerotypów (wczesnych fotografii) oraz gabinet osobliwości. Od 1928 r., gdy zamek został otwarty dla zwiedzających,

można w nim podziwiać zbiory, które w całości pozostały na miejscu. W 1840 r. odbyło się tutaj spotkanie czołowych europejskich dyplomatów dotyczące propozycji utworzenia Ligi na rzecz Pokoju. Propozycja ta stanowiła ważny moment w dążeniu do trwałej równowagi sił w Europie.

W zamku Kynžvart, należącym do kanclerza Metternicha, toczyło się wiele dyskusji i negocjacji z udziałem europejskich dyplomatów. Zamek zajmuje ważne miejsce w historii europejskiej dyplomacji, w której od stuleci kładziono nacisk na znalezienie równowagi między najważniejszymi europejskimi mocarstwami. Zamkowe muzeum poświęcone jest raczej temu zagadnieniu aniżeli roli, jaką w historii osobiście odegrał Metternich – ta powinna zostać poddana krytycznej dyskusji.