Skip to main content

Culture and Creativity

Obiekty dziedzictwa muzycznego w Lipsku (Niemcy)

Obiekty dziedzictwa muzycznego w Lipsku obejmują dziewięć miejsc reprezentujących różne epizody w muzycznej historii miasta – kościoły, instytucje oświatowe oraz budynki i instytucje, z którymi związani byli poszczególni kompozytorzy oraz orkiestry. W miejscach tych odbywały się w Lipsku od XIII w. różnorakie wydarzenia muzyczne 

i tym samym reprezentują one dynamiczną ciągłość szczególnej europejskiej muzycznej tradycji i obywatelskiego zaangażowania.

Więcej informacji na temat procesu selekcji obiektów można znaleźć w sprawozdaniu ekspertów.