Skip to main content

Culture and Creativity

Residencia de Estudiantes w Madrycie (Hiszpania)

W tym miejscu, które było zarazem domem studenckim i forum wymiany poglądów, w dwudziestoleciu międzywojennym na debatach i dyskusjach spotykali się najważniejsi przedstawiciele sztuki, filozofii i nauki w Europie.

Promując swobodę myśli, współpracę i wymianę, Residencia de Estudiantes pozostaje ośrodkiem o znaczeniu europejskim, wspierającym komunikację i porozumienie między pokoleniami, kulturami i dyscyplinami naukowymi.

Więcej informacji na temat procesu selekcji obiektów można znaleźć w sprawozdaniu ekspertów.