Skip to main content

Culture and Creativity

Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach

Na Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach składają się liczne obiekty położone wzdłuż „drogi pamięci”. Są to: cmentarz jeńców wojennych, teren dawnych stalagów VIII B (344) i 318/VIII F (344) Lamsdorf, cmentarz radzieckich jeńców wojennych, teren byłego obozu pracy wraz z cmentarzem oraz Centralne Muzeum Jeńców Wojennych.

Muzeum utworzono w 1964 r. w celu badania i upamiętnienia założonych podczas wojny francusko-pruskiej (1870-1871) obozów jenieckich wraz z przyległościami i obozów wykorzystywanych podczas I i II wojny światowej. Na starym cmentarzu spoczywa ponad 7 tys. europejskich jeńców wojennych różnej narodowości. W czasie II wojny światowej obozy w Lamsdorf (dawna niemiecka nazwa Łambinowic) należały do największych kompleksów obozowych w Europie. Po wojnie przebywała tam przesiedlona ludność cywilna.

Z uwagi na to, że obozy były wykorzystywane przez różne państwa oraz że ich jeńcami byli obywatele różnych krajów, Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach ma znaczenie międzynarodowe. Jest ono jest świadectwem ważnych wydarzeń w historii Europy, począwszy od wojny francusko-pruskiej po masowe przesiedlenia po II wojnie światowej. Odgrywa ono ważną rolę w upamiętnieniu, badaniu – do celów popularnonaukowych i porównawczych – oraz interpretacji tych mniej znanych wątków europejskiej historii. We wniosku podkreślono potrzebę ujęcia różnych punktów widzenia i utworzenia związku z teraźniejszością.