Skip to main content

Culture and Creativity

Stocznia Gdańska (Polska)

Stocznia Gdańska to miejsce powstania Solidarności. Ruch narodził się w wyniku strajku robotników w 1970 r., krwawo stłumionego przez komunistyczne władze.

Dziesięć lat później nowa fala strajków zmusiła rząd do ustępstw i podpisania w 1980 r. historycznych porozumień sierpniowych z Lechem Wałęsą.

Porozumienie podpisano w stoczni, dzięki czemu mógł powstać pierwszy niezależny związek zawodowy w bloku wschodnim: NSZZ „Solidarność”.

Od tego momentu Solidarność stale promowała demokrację i swobody obywatelskie w Polsce i przyczyniała się do powstawania podobnych ruchów społecznych w krajach Europy Wschodniej w latach osiemdziesiątych.

Więcej informacji na temat procesu selekcji obiektów można znaleźć w sprawozdaniu ekspertów.