Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

W ramach programu LIFE współfinansowane są projekty w następujących obszarach:
• przystosowanie obszarów miejskich i zagospodarowanie przestrzenne
• odporność infrastruktury • zrównoważone gospodarowanie wodą na obszarach zagrożonych suszą
• zarządzanie powodziami i strefą przybrzeżną
• odporność sektorów rolnictwa, leśnictwa i turystyki
• wsparcie na rzecz regionów najbardziej oddalonych UE: gotowość na wypadek ekstremalnych zdarzeń pogodowych, w szczególności na obszarach przybrzeżnych.

Program oferuje dotacje na działania na rzecz najlepszych praktyk, projektów pilotażowych i demonstracyjnych, które przyczyniają się do zwiększenia odporności na zmianę klimatu.

Podprogram „Łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej” wspiera przejście na energooszczędną, opartą na odnawialnych źródłach energii, neutralną dla klimatu i odporną na zmianę klimatu gospodarkę. Realizowane działania przyczynią się do zrównoważonego rozwoju.

Total budget
5,4 mld euro
Dates
2021–2027
Grant / loan size
Różne w konkretnych zaproszeniach do składania wniosków, na projekty standardowe z reguły od 1-4 mln euro. Konkretne zaproszenia do składania wniosków dotyczących mniejszych projektów opiewają na kwotę od 70 000 do 500 000 euro.
Who can apply
Każda publiczna lub prywatna organizacja prawna zarejestrowana w UE
No. of partners needed
Co najmniej 1
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Zaproszenia do składania wniosków
More info on the programme
Total initiative budget
947 mln euro
Version
0.0.0
Sector count
2
Organisation count
6
Need count
3