Skip to main content

Culture and Creativity

Viena: planificare urbană pentru femei și împreună cu ele

Dezvoltare cuprinzătoare a cartierului Aspern Seestadt.

Țări:
Type of project :
Size of city/region:
View of Aspern Lake City in Vienna, Austria

Date esențiale

Birourile de arhitectură:

Sponsorul principal: Wien 3420 Aspern Development AG (municipalitatea Viena, Agenția imobiliară federală, Vienna Insurance Group, Erste Bank)

Anul finalizării: în curs din 2003

Suprafață totală: 240 ha

Contextul urban/regional

Cu o experiență de peste 25 de ani, Viena este considerată un oraș-pionier în ceea ce privește integrarea dimensiunii de gen în planificare. În 1991, Biroul pentru femei a lansat inițiative axate pe planificare, ceea ce a condus la crearea, în 1998, a unui organism special de coordonare. Integrarea perspectivei de gen a devenit o strategie la nivelul întregului oraș în 2000, extinzându-se la dezvoltarea spațiului. În perioada 2005-2010, Viena a implementat aproximativ 60 de proiecte-pilot la toate nivelurile de planificare. Această abordare, ghidată de un expert în integrarea dimensiunii de gen în planificare, a presupus o colaborare interdisciplinară la toate nivelurile administrative.

Proiectul din Aspern Seestadt constă în reamenajarea unui fost aerodrom pentru a construi aproximativ 10 500 de apartamente în care vor putea locui peste 20 000 de persoane și care vor crea 20 000 de locuri de muncă. Situat în jurul unui lac artificial care se întinde pe 240 de hectare, districtul Aspern Seestadt se numără printre cele mai mari zone de dezvoltare din Europa.

Provocarea a constat în dezvoltarea unei noi părți a orașului, durabilă și partajată în mod egal pe o perioadă lungă de timp.

Soluția

Aspern Seestadt reprezintă un exemplu de dezvoltare urbană care este favorabilă incluziunii și ține seama de dimensiunea de gen într-o zonă periferică.

Elaborarea proiectului s-a axat pe aspecte legate de gen și pe nevoile femeilor – de exemplu, o mai mare sensibilitate în ceea ce privește siguranța în spațiile publice și ponderea mai mare a acestora în activitățile de îngrijire – menținând, în același timp, o abordare centrată pe utilizator și un accent puternic pe consolidarea comunității.

Cerințele femeilor au fost luate în considerare la proiectarea zonei și a clădirilor. Acestea au vizat configurarea parcurilor, lățimea și accesibilitatea trotuarelor, disponibilitatea scaunelor în spațiile publice, iluminarea adecvată a străzilor și crearea unei structuri policentrice cu facilitățile necesare la distanță de 15 minute de mers.

Centrul cu utilizare mixtă integrează spațiul de locuit (cu proiecte sociale, private și de coabitare), munca, infrastructura socială și cultura.

Majoritatea activităților de planificare din Aspern sunt foarte relevante din punctul de vedere al integrării dimensiunii de gen, cum ar fi prima arteră comercială din Austria care facilitează serviciile de îngrijire.

Abordând locuințele accesibile din perspectiva genului, proiectul creează un mediu urban sigur și accesibil, în care femeile se pot deplasa liber la orice oră a zilei. Spațiile care induc anxietate, cum ar fi parcările subterane, au fost proiectate cu atenție pentru a îmbunătăți sentimentul de siguranță.

Criterii de înaltă calitate (context, apartenență, diversitate, frumusețe)

  • În 2003, municipalitatea a creat o echipă de proiect din care au făcut parte proprietari de terenuri și rezidenți din zonele învecinate. Ei au avut ocazia să își exprime nevoile și ideile și li s-a acordat un loc în juriul concursului european pentru elaborarea principiilor de proiectare a spațiilor publice din Aspern Seestadt.
  • S-a pus accentul pe configurarea spațiilor publice, cu diferite tipuri de parcuri, piețe și spații semideschise disponibile în întreaga zonă.
  • Proiectul vizează promovarea modurilor durabile de mobilitate urbană și reducerea dependenței de automobile. În apropiere există numeroase rute pietonale, piste pentru biciclete și stații de transport public (autobuz și metrou).
  • Străzile și zonele publice sunt denumite exclusiv după femei – de exemplu Simone-de-Beauvoir-Platz și Janis-Joplin-Promenade – ca răspuns subtil la practica predominantă în istorie care constă în a le da locurilor publice nume de bărbați.
  • Rezidenții se identifică în mare măsură cu comunitatea lor. Mulți declară că se consideră pionieri urbani și că se simt în cartierul lor ca în vacanță, în special vara, când parcurg în costum de baie distanța dintre apartamentele în care locuiesc și lac.

Planificare și administrare

Agenția de dezvoltare (Wien 3420 Aspern Development AG) răspunde de derularea generală a proiectului. Dezvoltarea și planificarea au loc în strânsă cooperare cu administrația orașului, deoarece spațiile publice construite de agenția de dezvoltare sunt apoi predate municipalității pentru întreținere. O unitate specifică pentru zonele de dezvoltare urbană din cadrul Biroului executiv pentru construcții și tehnologie coordonează diferitele departamente municipale implicate.

Wien 3420 AG numără aproximativ 20 de angajați. Echipa de administrare a cartierului are 6 membri pe teren. În plus, mulți angajați ai administrației municipale cooperează pe diverse teme (urbanism, străzi, parcuri, autorizații de construcție, școli, grădinițe etc.).

Buget și finanțare

Bugetul total al proiectului a fost de 5 miliarde EUR. Suma provine în principal din venituri obținute din amenajarea teritoriului, la care se adaugă fonduri municipale și naționale.

Idei transferabile

Succesul orașului Viena constă în integrarea perspectivei de gen la fiecare nivel și în toate sarcinile de planificare. În această abordare sunt integrate diferite criterii de gen, în special în ceea ce privește proiectarea urbană, locuințele, configurarea parcurilor, transportul și mobilitatea. Implementarea cu succes, vizibilă în parcurile publice, evidențiază rolul care îi revine sectorului public, în calitate de proprietar de terenuri, de a răspunde nevoilor diverse ale utilizatorilor. Un model similar se aplică proiectării străzilor și spațiilor publice, deși impactul său scade în ceea ce privește serviciile locale din cauza dinamicii pieței.

Sfaturi din partea orașului:

  • Găsiți parteneri puternici și de încredere care doresc să vă fie alături atât cât este nevoie.
  • Rămâneți receptivi la idei noi și aveți grijă ce acceptați și ce respingeți, mențineți-vă flexibilitatea și vigilența, pentru că o soluție care s-a dovedit a fi potrivită la un moment dat s-ar putea să nu mai funcționeze a doua oară.
  • Adoptați o perspectivă care să țină cont de aspectele de gen, altfel riscați să aveți doar o viziune incompletă asupra realității.

Informații de contact

Contactați Departamentul pentru dezvoltare urbană și planificare urbană din Viena prin e-mail.