Skip to main content

Culture and Creativity

Guvernanța participativă

Patrimoniul cultural este o resursă comună și un bun al tuturor. Așadar, este responsabilitatea noastră comună să avem grijă de patrimoniul nostru. Comisia Europeană a declarat acest principiu în Comunicarea din 2014 Spre o abordare integrată a patrimoniului cultural european.

Noile abordări în materie de conservare se concentrează asupra integrării depline a patrimoniului în comunitatea locală. De aceea, specialiștii în conservare își orientează eforturile spre conservarea și consolidarea întregului peisaj cultural, mai degrabă decât a unui sit izolat.

Comisia recunoaște necesitatea de a continua dezvoltarea unor modele de interpretare și de guvernanță mai participative, care să fie mai potrivite pentru Europa zilelor noastre, printr-o implicare mai intensă a sectorului privat și a societății civile. Acest lucru ar consolida poziția Europei în domeniul conservării, restaurării și valorificării patrimoniului cultural.

Consolidarea relațiilor dintre profesioniștii din domeniul patrimoniului cultural

În Planul de lucru în domeniul culturii (2015-2018), Consiliul Uniunii Europene a solicitat unui grup de experți din 27 de țări să identifice „abordări inovatoare în ceea ce privește guvernanța pe mai multe niveluri a patrimoniului material, imaterial și digital care implică sectorul public, părțile interesate din sectorul privat și societatea civilă”.

Guvernanța participativă înseamnă întărirea relațiilor dintre instituțiile din sectorul patrimoniului cultural și profesioniști. Aceasta înseamnă includerea tuturor persoanelor interesate sau implicate în patrimoniul cultural. Este, de asemenea, o abordare inovatoare, care introduce o schimbare reală a modului în care este gestionat și prețuit patrimoniul cultural. În fine, este o abordare mai durabilă pe termen lung.

Explicații cu privire la abordarea guvernanței participative sunt disponibile în raportul din 2018 privind guvernanța participativă a patrimoniului cultural.

Pe baza acestui raport, Cadrul de acțiune european pentru patrimoniul cultural menționează necesitatea unei abordări participative a protejării și a gestionării patrimoniului cultural. Acesta subliniază, de asemenea, necesitatea unor modele noi, care să implice comunitățile locale, precum și o gamă largă de părți interesate, prin procese deschise, participative și favorabile incluziunii.

A se vedea, de asemenea, proiectul Faro Way al Consiliului Europei, care încurajează o participare mai mare a societății civile și a comunităților locale în guvernanța patrimoniului cultural.

Proiect evidențiat

NEARCH

NEARCH a explorat diferitele dimensiuni ale participării publicului larg la arheologia contemporană. De asemenea, a adus în prim-plan noi modalități de lucru și de colaborare: cultivarea arheologiei ca mijloc de implicare a persoanelor și de dezvoltare a unui sentiment de apartenență la spațiul european.