Skip to main content

Culture and Creativity

Patrimoniul cultural

Patrimoniul cultural al Europei este un mozaic bogat și divers de expresii culturale și creative, un tezaur moștenit de la generațiile anterioare de europeni pe care îl putem transmite generațiilor următoare. El include situri naturale, arheologice și construite recent, muzee, monumente, opere de artă, orașe istorice, opere literare, muzicale și audiovizuale, precum și cunoștințe, practici și tradiții ale cetățenilor europeni.

Deși politica în acest domeniu este o responsabilitate care le revine în primul rând statelor membre, autorităților regionale și locale, UE s-a angajat să protejeze și să consolideze patrimoniul cultural al Europei printr-o serie de politici și programe.

Puteți citi informații detaliate cu privire la aceste politici și programe în următoarele secțiuni: