Skip to main content

Culture and Creativity

Cadrul de reglementare

Activitățile din cadrul sectoarelor culturale și creative (ICC) se desfășoară într-un mediu de afaceri complex, acestea fiind definite de reglementările standard privind întreprinderile, precum și drepturile de proprietate intelectuală, aspectele fiscale și multe alte aspecte.

Prin urmare, politicile și legislația care reglementează aceste domenii (cadrul de reglementare) ar trebui să contribuie la facilitarea creației artistice și a activităților profesionale, promovând și menținând, în același timp, diversitatea culturală a Europei.

Sectoarele culturale și creative – mai importante ca niciodată

Sectorul cultural, la fel ca multe alte sectoare, cunoaște schimbări semnificative și rapide ca urmare a revoluției digitale. Ca răspuns la aceste schimbări, guvernele aduc tot mai des în discuție necesitatea unei evaluări continue, pentru a asigura un cadru de reglementare adaptat nevoilor în schimbare ale acestui sector.

În ceea ce privește sectorul cultural, importanța tot mai mare a tehnologiilor digitale implică necesitatea unei revizuiri coerente a legislației privind drepturile de proprietate intelectuală. Normele UE în acest domeniu trebuie să reflecte peisajul digital în schimbare, pentru a proteja drepturile artiștilor și ale organizațiilor, și pentru a garanta accesul larg la cultură în viitor.

În plus, publicul și piețele sunt prezente tot mai mult în mediul online, evidențiind necesitatea punerii în aplicare a unor politici adecvate privind comerțul online, aspectele fiscale, precum și înființarea și funcționarea întreprinderilor.

Activitățile de sprijinire a sectoarelor culturale și creative derulate de Comisie

Comisia întreprinde o serie de activități în scopul evaluării cadrului de reglementare în domeniul culturii. Printre acestea se numără gestionarea proiectelor, comandarea de studii și rapoarte, și asigurarea coordonării cu statele membre în vederea aplicării celor mai bune practici.

Comisia a înregistrat, de asemenea, un progres substanțial în reformarea cadrului de reglementare. Pe lângă proiectele și platformele sprijinite de subprogramele Cultura și MEDIA, au fost adoptate următoarele instrumente juridice:

Având în vedere provocările generate de cele mai recente schimbări din economia digitală, Comisia a inițiat reforme de politică și legislative majore în cadrul proiectului privind piața unică digitală.

Acest proiect urmărește să asigure un mediu de reglementare adecvat pentru sectorul cultural prin

Următorii pași

Comisia va continua să depună eforturi în acest domeniu, în special prin: