Skip to main content

Culture and Creativity

Egalitate de gen

Către o Uniune a egalității

Strategia Uniunii Europene (UE) privind egalitatea de gen vizează realizarea de progrese semnificative către o Europă a egalității de gen până în 2025. Strategia prezintă obiectivele de politică și acțiunile necesare pentru îndeplinirea angajamentului Comisiei von der Leyen de a realiza o Uniune a egalității.

Toți cetățenii, indiferent de sex, identitate și exprimare de gen, caracteristici sexuale, identitate sexuală, origine rasială sau etnică, vârstă, religie sau convingeri și handicap trebuie să se bucure de libertatea de a-și urma propria cale, să aibă șanse egale de a prospera, să poată fi membri egali în societate și să poată deveni lideri dacă o merită.

Concluziile Președinției privind egalitatea de gen în domeniul culturii, adoptate în decembrie 2020, subliniază potențialul culturii de a promova egalitatea de gen și de a recunoaște inegalitățile de gen persistente din acest sector.

Documentul se referă în special la obstacolele legate de:

 • accesul egal la piața muncii în sectoarele culturale și creative
 • egalitatea de remunerare și reprezentarea în funcțiile creative și decizionale
 • aprecierea egală și recunoașterea muncii

Documentul subliniază că stereotipurile de gen și abuzurile și hărțuirea sexuală rămân preocupări majore în sectoarele culturale și creative.

Printre altele, Concluziile Președinției invită statele membre ale UE:

 • să asigure egalitatea de remunerare
 • să promoveze un echilibru mai bun între viața profesională și cea privată
 • să garanteze egalitatea de gen în instituțiile și organismele decizionale din sector
 • să promoveze cercetarea cu privire la egalitatea de gen și colectarea de date defalcate pe sexe în domeniul culturii

Comisia Europeană (CE) este invitată să sprijine inițiativele transnaționale privind egalitatea de gen în domeniul culturii și să promoveze colectarea și distribuirea de date specifice culturii privind egalitatea de gen și diversitatea culturală în Europa.

Disparitatea de gen în sectoarele culturale și creative

Disparitățile intersecționale de gen persistă în aproape toate sectoarele culturale și creative, persoanele fiind discriminate pe criterii de gen, alte caracteristici și identități personale.

Datele disponibile indică faptul că artistele și profesionistele în domeniul cultural din UE au, de regulă, mai puțin acces la resurse pentru creație și producție, sunt plătite mult mai puțin decât bărbații și sunt subreprezentate în pozițiile de conducere și în alte poziții de răspundere, precum și pe piața obiectelor de artă. Femeile sunt adesea victime ale sexismului, stereotipurilor de gen și hărțuirii sexuale.

În Franța, de exemplu, 52 % din numărul total al studenților în artele spectacolului sunt femei. Totuși, femeile reprezintă doar 31 % din totalul artiștilor practicanți, 11 % din totalul artiștilor programați și doar 18 % au funcții de conducere în aceste sectoare. Din 1980 până în prezent, doar 4-12 % dintre premiile artistice le-au fost acordate femeilor.

În plus, în Franța, doar 23 % dintre proiectele susținute din fonduri publice sunt coordonate de femei. Femeile cu aceleași competențe sau funcții câștigă în medie cu 27 % mai puțin decât artiștii bărbați (sursa: „Inégalités entre les femmes et les hommes dans les arts et la culture”, Haut Conseil à l’Égalité, 2018).

Muzică: În Europa, femeile reprezintă 20 % sau chiar mai puțin din totalul compozitorilor și textierilor licențiați și câștigă, în medie, cu 30 % mai puțin decât bărbații care lucrează în acest sector (sursa: „Women in Music”, 2019).

Teatru: În Irlanda, femeile sunt subreprezentate în toate funcțiile din domeniul teatrului studiate, cu excepția funcției de costumier. Doar 28 % dintre scenariști, 9 % dintre operatorii de sunet și 37 % dintre regizori sunt femei (sursa: Cercetare comandată de #WakingtheFeminists, 2017).

Circ: În Spania, numărul femeilor angajate în cadrul întreprinderilor mai puternice din punct de vedere economic este semnificativ redus. 80 % dintre artiștii de pe scenă sunt bărbați și doar 20 % femei. Regizorii spectacolelor sunt aproape toți bărbații (sursa: Cercetare realizată de Associació de Professionals de Circ de Catalunya (APCC), 2019).

Arte vizuale: În 2017, operele de artă create de femei au reprezentat doar 3-5 % din colecțiile permanente importante din Europa și Statele Unite ale Americii (SUA). În același timp, doar 13,7 % dintre artiștii în viață reprezentați de galeriile din Europa și America de Nord sunt femei (sursa: National Museum of Women in the Arts, 2019).

Sunt necesare mai multe date cu privire la disparitatea de gen cu care se confruntă persoanele lesbiene, homosexuale, bisexuale, transgen și queer (LGBTQI) din UE.

Combaterea disparității de gen

Inegalitățile cauzate de disparitatea de gen în sectoarele culturale și creative trebuie să fie recunoscute și abordate prin măsuri de politică specifice. În Planul de lucru în domeniul culturii pentru perioada 2019-2022 se menționează că egalitatea de gen reprezintă un pilon esențial al diversității culturale și are un rol esențial în combaterea stereotipurilor și în promovarea schimbărilor societale.

Planul de lucru recomandă două acțiuni pentru abordarea disparităților de gen în sectoarele culturale și creative din UE:

 • cartografierea situației artistelor și a profesionistelor din domeniul cultural
 • întrunirea grupului de experți MDC (metoda deschisă de cooperare) pentru a face schimb de experiențe și de bune practici și pentru a formula recomandări

Comisia a finanțat un studiu privind disparitățile de gen la nivelul UE în sectoarele culturale și creative. Studiul analizează provocările specifice cu care se confruntă femeile și oferă recomandări în sprijinul elaborării unor politici care să abordeze aceste probleme.

Raport privind egalitatea de gen

În plus, grupul de experți MDC privind egalitatea de gen a lucrat din toamna anului 2019 până în primăvara anului 2021 la un set de recomandări și acțiuni de politică pentru a oferi un răspuns la aceste provocări în cadrul noului program „Europa creativă”.

Rezultatul este raportul MDC „Către egalitatea de gen în sectoarele culturale și creative”, publicat în iunie 2021.
Raportul se axează pe următoarele provocări-cheie:

 • stereotipuri de gen
 • hărțuirea sexuală
 • accesul la piața forței de muncă și diferența de remunerare între bărbați și femei
 • accesul la resurse
 • accesul la posturile de conducere și antreprenoriatul feminin.

Pe lângă o prezentare generală a situației actuale a egalității de gen în sectoarele culturale și creative, inclusiv a impactului pandemiei de COVID-19, raportul include recomandări ample și bune practici cu privire la implementarea acestora.

Raportul se adresează tuturor factorilor de decizie politică și persoanelor aflate în poziții de putere, precum și sectoarelor culturale și creative, instituțiilor mass-media și sectorului educației.

Raportul recomandă:

 • îmbunătățirea colectării de date fiabile și comparabile privind disparitățile de gen în UE
 • utilizarea unui limbaj care să ia în considerare dimensiunea de gen
 • punerea în aplicare a egalității de gen la locul de muncă, alături de integrarea dimensiunii de gen în buget și metodologiile de integrare a perspectivei de gen.

În 2019, Comisia a lansat ziua „Women on the move” pentru a discuta despre echilibrul de gen în sectoarele culturale și creative. În urma acestui eveniment, Comisia a publicat o prezentare generală a bunelor practici din sectorul audiovizualului, care să fie utilizate în toate statele membre.

Echilibrul de gen în sectoarele culturale și creative a constituit, de asemenea, tema discuțiilor purtate în 2019 de Comisie cu părțile interesate din sectoarele culturale și creative, ca parte a dialogului structurat „Vocile culturii”, la care au participat 36 de reprezentanți ai acestor sectoare din întreaga UE.

Proiecte în cadrul programului „Europa creativă” 

Mai multe proiecte de promovare a egalității de gen au beneficiat de cofinanțare în cadrul programului „Europa creativă”, inclusiv o inițiativă emblematică în sectorul muzical – proiectul Keychange.

Keychange este o campanie internațională care încurajează festivalurile de muzică, orchestrele, conservatoarele, radiodifuzorii, sălile de concerte, agenții, casele de discuri și organizațiile muzicale să își asume angajamentul de a ajunge la un echilibru de gen de 50:50 până în 2022.

Noul program „Europa creativă” prevede acoperirea într-o mai mare măsură a temei egalității de gen în cadrul proiectelor beneficiare.