Skip to main content

Culture and Creativity

S+T+ARTS este o platformă care vizează crearea unei legături mai strânse între tehnologie și practica artistică, pentru a aborda provocările sociale, economice și de mediu cu care se confruntă Europa. Aceasta sprijină dezvoltarea unor tehnologii mai creative, mai favorabile incluziunii și mai durabile prin colaborarea dintre artiști, oameni de știință, ingineri și cercetători. Platforma se concentrează pe ideea că arta, știința și tehnologia pot beneficia de pe urma partajării perspectivelor și a deschiderii de noi căi pentru cercetare și afaceri.

Proiectul de parteneriat WORTH ajută IMM-urile din sectorul creativ să colaboreze la nivel transnațional în vederea dezvoltării de produse inovatoare bazate pe design, prin stimularea schimburilor și a parteneriatelor între creatori, designeri, producători, meșteșugari și întreprinderi tehnologice. Proiectul se bazează pe principii-cheie precum calitatea experienței, inclusiv stilul și estetica, mediile de viață sănătoase și sigure, sustenabilitatea și circularitatea, precum și accesibilitatea, incluziunea și accesibilitatea financiară.

iPortunus a fost creat pentru a extinde oportunitățile de mobilitate și pentru a stimula colaborările internaționale, permițându-le artiștilor și profesioniștilor din domeniul culturii să lucreze, să joace și să coproducă în mai multe țări, oferindu-le acces la diverse piețe, ajutându-i să atragă noi categorii de public sau noi abonați, consolidându-le colaborările internaționale și deschizându-le perspective de carieră.

Proiectele promovează activități de mobilitate pentru:

  • Cursanți: elevi, studenți, stagiari, ucenici, tineri și adulți
  • Personal: cadre didactice, formatori, animatori de tineret și persoane care lucrează în organizații active în domeniile educației, formării și tineretului

Proiectele vizează în principal sprijinirea cursanților în dobândirea de cunoștințe, competențe și atitudini, inclusiv competențe lingvistice.

„Erasmus pentru tinerii antreprenori” este un program de schimb transfrontalier care le permite tinerilor dornici să devină antreprenori să învețe de la mai mulți antreprenori cu experiență care conduc întreprinderi mici în alte țări și să lucreze alături de ei.

Misiunile UE reprezintă un efort coordonat al Comisiei de a pune în comun resursele necesare în ceea ce privește programele de finanțare, politicile și reglementările, precum și alte activități. Un alt scop al misiunilor este de a mobiliza și de a implica activ actorii din sectorul public și privat, precum statele membre ale UE, autoritățile regionale și locale, institutele de cercetare, fermierii și administratorii de terenuri, antreprenorii și investitorii, pentru a produce un impact real și de durată.

Parte integrantă din Orizont Europa, programul privind ecosistemele europene de inovare urmărește să creeze ecosisteme de inovare mai conectate, mai favorabile incluziunii și mai eficiente și să sprijine extinderea întreprinderilor, după cum se prevede în Noua agendă europeană de inovare.

Ecosistemele de inovare:

Acțiunea „Filme în mișcare” încurajează și sprijină distribuția pe scară mai largă a filmelor europene străine recente, încurajând în special agenții de vânzări și distribuitorii de filme să investească în promovarea și distribuția adecvată a filmelor europene străine.


Activitățile care urmează să fie finanțate sunt campanii de distribuție paneuropeană cinematografică și/sau online a filmelor europene eligibile, coordonate de agentul de vânzări al filmului.

Sprijinul pentru vânzarea filmelor europene încurajează și sprijină distribuția transnațională pe scară mai largă a filmelor europene recente. Cum? Furnizând fonduri agenților de vânzări europeni, pe baza performanței lor pe piață, pentru reinvestiții în achiziționarea, promovarea și distribuția (inclusiv online) a filmelor europene străine recente.

Activitățile finanțate presupun două etape:

Un proiect de solidaritate este o activitate fără scop lucrativ, inițiată, dezvoltată și implementată chiar de către tineri, pe o perioadă cuprinsă între 2 și 12 luni. La un astfel de proiect participă un grup de minimum cinci tineri care se concentrează asupra unui subiect clar identificat, pe care îl vor explora prin activități zilnice care implică toți membrii grupului. Proiectele de solidaritate abordează principalele provocări cu care se confruntă comunitățile, dacă este cazul inclusiv pe cele identificate în comun în regiunile de frontieră.

Subscribe to Persoană fizică