Skip to main content

Culture and Creativity

Európske platformy

Program Kreatívna Európa poskytuje podporu platformám pre subjekty pôsobiace v oblasti kultúry, ktoré propagujú začínajúcich umelcov a stimulujú skutočne európske programovanie kultúrnych a umeleckých činností.

Podpora európskych platforiem

Program slúži na finančnú podporu európskych platforiem zameraných na

  • podporu mobility a zviditeľňovania tvorcov a umelcov, najmä tých, ktorým chýba medzinárodný kontakt,
  • podporu tvorby skutočne celoeurópskeho programovania kultúrnych a umeleckých činností zjednodušovaním prístupu ku kultúrnym dielam, ktoré sú nadnárodnými európskymi kultúrnymi dielami, a to v rámci medzinárodných turné, podujatí, výstav, festivalov atď.,
  • podporu rozvoja publika a zviditeľňovanie európskych hodnôt a rôznych kultúr.

Viac informácií sa nachádza na platformách podporených v rámci predchádzajúceho programového obdobia programu Kreatívna Európa (2014 – 2020).

Oprávnenosť na financovanie

Uchádzať sa môžu organizácie pôsobiace v kultúrnych a kreatívnych odvetviach. Jednotlivci sa uchádzať nemôžu.

Viac informácií o postupe podávania žiadostí

Viac informácií o projektoch európskej spolupráce a iných výzvach na predkladanie návrhov sa nachádza v rámci podprogramu Kultúra programu Kreatívna Európa.

Podrobnejšie informácie o postupe podávania žiadostí budú včas k dispozícii na webovom sídle Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru, ako aj v časti výziev na predkladanie návrhov a prostredníctvom informačných kancelárií programu Kreatívna Európa.

 

Tagged in:  Kreatívna Európa