Skip to main content

Culture and Creativity

Schéma i-Portunus: mobilita umelcov a profesionálov

Program mobility pre umelcov i-Portunus

Schéma i-Portunus je financovaná Európskou komisiou. Slúži na podporu mobility umelcov, tvorcov a profesionálov v oblasti kultúry.

Podpora medzinárodnej spolupráce

Schéma mobility i-Portunus je ako Erasmus, len v sektore kultúry. Spája medzinárodných umelcov, tvorcov a profesionálov v oblasti kultúry, pričom slúži na podporu medzinárodnej spolupráce medzi všetkými krajinami zúčastňujúcimi sa na programe Kreatívna Európa.

V rámci tejto schémy sa poskytujú finančné prostriedky jednotlivcom na krátkodobé pobyty v zahraničí (7 – 60 dní) v maximálnej výške 3 000 EUR na základe dvoch typov žiadostí, ktoré podávajú:

  • jednak individuálni umelci alebo profesionáli v oblasti kultúry,
  • jednak hostitelia alebo hostiteľské organizácie.

Oprávnenosť na financovanie

Schéma je otvorená

  • umelcom, tvorcom a profesionálom v oblasti kultúry pôsobiacim v akomkoľvek odvetví kultúry okrem audiovizuálneho odvetvia,
  • hostiteľským organizáciám pôsobiacim v akomkoľvek odvetví kultúry okrem audiovizuálneho odvetvia. V odôvodnených prípadoch môžu ako hostitelia pôsobiť etablovaní umelci, majstri alebo pracovníci v oblasti kultúry.

Viac informácií o postupe podávania žiadostí

Viac informácií o postupe podávania žiadostí sa nachádza na webovom sídle i-Portunus. V časti venovanej osobným skúsenostiam si môžete prečítať, čo i-Portunus priniesol jednotlivým umelcom: i-Portunus 2019 – osobné skúsenosti.

Tagged in:  Kreatívna Európa