Skip to main content

Culture and Creativity

Grand Paris Sud: obnova mesta šitá na mieru

Dynamické územné plánovanie založené na správaní obyvateľstva.

Krajina:
Type of project :
Size of city/region:
Person walking through a park

Základné fakty

Architektonické štúdiá:  ATELIER ET-SI, Atelier de l’Ours, Bellastock, Constructo skateparkarchitecture, Elodie CAVEL & Isabelle JEGO, Monono, PALM (Peint à la Main), Studio KATRA, Stany Boulifard (4PK), Quatorze, YA+K

Hlavný sponzor: mesto Évry-Courcouronnes a aglomerácia Grand Paris Sud

Rok dokončenia: práce prebiehajú

Celková plocha: približne 25 ha

Mestský/regionálny kontext

Grand Paris Sud Seine-Essonne-Senart (Grand Paris Sud) je mestská aglomerácia, ktorá sa nachádza v južnej časti regiónu Île-de-France, 30 km južne od Paríža. Pozostáva z 23 obcí vrátane Évry-Courcouronnes (67 000 obyvateľov). Évry je jedným z piatich novovzniknutých miest neďaleko Paríža, ktoré boli po roku 1970 rýchlo urbanizované. V roku 2019 sa Évry a susediace mestečko Courcouronnes zlúčili do jednej obce. Hoci je Évry-Courcouronnes významným hospodárskym centrom so 143 000 pracovnými miestami, trpí celkovým deficitom imidžu, ktorý poškodzuje jeho hospodársku atraktívnosť. Miestne prieskumy spájajú nedostatok entuziazmu a pocitu spolupatričnosti miestnych s absenciou skutočného centra mesta.

Na riešenie tejto výzvy vypracúva mesto v spolupráci s Grand Paris Sud od roku 2019 komplexnú stratégiu na posilnenie priateľskej atmosféry centra mesta Évry-Courcouronnes a na transformáciu zážitku návštevníkov aj ekonomického imidžu tejto destinácie. V rámci tohto partnerstva a v spolupráci s obyvateľmi, študentmi a zamestnancami vo verejnom aj súkromnom sektore z tejto oblasti bola vypracovaná sociálna a mestská diagnostika, ktorá v roku 2021 viedla k vypracovaniu hlavného plánu.

Riešenie

Keďže renovácia významných kultúrnych zariadení (auditórium, stravovacia zóna, mediatéka a kino) sa uskutoční až od roku 2028, mesto a aglomerácia sa rozhodli aktívne konať vo zvyšku centra mesta, a to testovaním taktických prístupov k plánovaniu miest.

Prechodné územné plánovanie pred významnou obnovou a stavebnými prácami je spôsobom, ako obnoviť mestský život postupným experimentovaním s tým, čo by mohlo byť budúcim centrom mesta. Tento prístup zameraný na správanie zahŕňa sledovanie potrieb a očakávaní návštevníkov s cieľom predstaviť si nové jednoduché mestské zariadenia prispôsobené kontextu a skutočnému používaniu. Tieto zariadenia sa môžu presúvať, upravovať alebo zachovať, ak si získajú priazeň verejnosti. Ak nezvládnu riešiť výzvy, môžu sa aj odstrániť.

Za 4 roky sa v Évry-Courcouronnes revitalizovalo 10 verejných priestorov s novými prvkami, ako sú otvorené priestory na stretávanie sa študentov, pouličné zariadenie, obnova vegetácie, pouličné maľby na zemi, športové a rekreačné zariadenia, otvorený výstavný priestor a priestor pre trénovanie „Art Du Déplacement“ (podobný parkouru).

Premeny získali pozitívnu spätnú väzbu od obyvateľov, zamestnancov, študentov a organizácií zapojených do spolupráce. Taktické plánovanie viedlo nielen k zvýšeniu počtu návštevníkov verejného priestoru, ale zlepšilo aj vzťahy medzi ľuďmi a inštitúciami.

Kritériá vysokej kvality (kontext, pocit z miesta, rozmanitosť, krása)

  • Prechodná transformácia miest funguje s použitím lacného a rýchleho plánovania založeného na existujúcich verejných priestoroch a jednoduchých zariadení. Každý zásah je špecifický pre daný kontext.
  • Viaceré konzultácie s obyvateľmi, návštevníkmi, vlastníkmi obchodov a prevádzkovateľmi služieb poskytli prehľad obmedzení pre každý priestor a pomohli navrhnúť najlepšie prispôsobené riešenia, pokiaľ ide o umiestnenie, používanie, typ zásahov, vhodné odrody rastlín atď.
  • V prechodnom územnom plánovaní sa zohľadňuje zážitok viacerých návštevníkov priestoru (podniky, zamestnanci, študenti, obyvatelia). Poskytuje praktické pochopenie ich ambícií, očakávaní a ťažkostí. Umožňuje experimentovanie a rýchle reakcie na problémy domácich alebo nové spôsoby využívania verejného priestoru.
  • Táto metodika umožňuje vybudovať mesto pomocou za sebou nasledujúcich pokusov. Zohľadňovaním vnímania rôznych skupín (obyvateľov, podnikov, študentov alebo pracovníkov) mení plánovanie miest z modelu zhora nadol na prístup založený na skúsenostiach a emóciách.

Plánovanie a riadenie

Iniciatívu riadi Grand Paris Sud (1 zamestnanec na čiastočný úväzok) a mesto Évry-Courcouronnes (3 zamestnanci na čiastočný úväzok).

Medzi partnerov patria: Inžinierska škola ENSIIE, odbor umenia a dizajnu na strednej škole Georges Brassens, Rada pre architektúru, územné plánovanie a životné prostredie v Essonne (CAUE91), Art Du Déplacement Academy Évry, vzdelávacie centrum umenia Grand Paris Sud, Etoile FabLab, miestna rastlinná škôlka Pariciflore, miestni umelci z „La cité des Artistes“, la Fabrik.

Rozpočet a financovanie

Celkový rozpočet: 425 000 eur

Grand Paris Sud: aglomerácia Grand Paris Sud financovala 200 000 eur (vrátane 100 000 eur z regiónu Île-de-France) a mesto Évry-Courcouronnes financovalo 225 000 eur (vrátane 180 000 eur z prefektúry Essonne).

Nápady na inšpiráciu

3 tipy od mesta/regiónu

  • Využívajte taktický urbanizmus nielen ako dočasné riešenie, ale ako jednoduché, lacné a rýchle experimenty na vypracovanie poctivého hlavného plánu.
  • Spoliehanie sa na existujúce prostredie umožňuje plynulé transformácie.
  • Budujte krížové interakcie (s obyvateľmi, aktivistami a v rámci vašej organizácie) nielen počas projektu, ale aj pred ním a po ňom.

Kontaktné údaje

Kontaktujte Grand Paris Sud e-mailom.