Skip to main content

Culture and Creativity

Hlavná knižnica Coimberskej univerzity, Portugalsko

Hlavná knižnica Coimberskej univerzity bola zriadená pred rokom 1513 a pýši sa jednou z najzaujímavejších a najinovačnejších knižničných budov v Európe zo začiatku osemnásteho storočia – knižnicou Joanina.

Knižnica po stáročia niesla prívlastok „verejná“.

Bola jednou z prvých knižníc v Európe s katalogizáciou podľa oblastí (1743) a ani v temných časoch nikdy nepodľahla cenzúre. Uchováva sa v nej mnoho dokumentov európskeho významu.

Viac informácií o výbere lokality nájdete v správe panelu.