Skip to main content

Culture and Creativity

V rámci programu LIFE sa z podprogramu Prechod na čistú energiu podporuje prechod na energeticky efektívne, klimaticky neutrálne a odolné hospodárstvo založené na obnoviteľných zdrojoch energie.

Financujú sa z neho koordinačné a podporné opatrenia, ktoré majú vysokú pridanú hodnotu EÚ a sú zamerané na odstránenie prekážok na trhu, ktoré bránia sociálno-ekonomickému prechodu na udržateľnú energiu.

Z program LIFE sa spolufinancujú projekty v týchto oblastiach:
• adaptácia miest a územné plánovanie,
• odolnosť infraštruktúry,
• udržateľné hospodárenie s vodou v oblastiach náchylných na suchá,
• riadenie povodní a pobrežných zón
• odolnosť poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a cestovného ruchu,
• podpora najvzdialenejším regiónom EÚ, pokiaľ ide o ich pripravenosť na extrémne prejavy počasia, a to najmä v pobrežných oblastiach.

Cieľom podprogramu Obehové hospodárstvo a kvalita života v rámci programu LIFE je uľahčiť prechod na udržateľné, obehové, netoxické hospodárstvo, ktoré efektívne využíva energiu a je odolné proti zmene klímy, a chrániť, obnovovať a zlepšovať kvalitu životného prostredia.

To sa má dosiahnuť buď priamymi intervenciami alebo podporením začlenenia týchto cieľov do iných politík.

Subscribe to Program LIFE