Skip to main content

Culture and Creativity

Evropske platforme

Program Ustvarjalna Evropa zagotavlja podporo za platforme za izvajalce na področju kulture, ki promovirajo obetavne umetnike in spodbujajo pravo evropsko načrtovanje kulturnega in umetniškega dela.

Podpiranje evropskih platform

Program zagotavlja finančno podporo za evropske platforme, ki:

  • spodbujajo mobilnost in prepoznavnost ustvarjalcev in umetnikov, zlasti tistih, ki niso mednarodno izpostavljeni;
  • spodbujajo pravo vseevropsko načrtovanje kulturnih in umetniških dejavnosti z omogočanjem dostopa do nenacionalnih evropskih kulturnih del prek mednarodnih turnej, prireditev, razstav, festivalov itd.;
  • prispevajo k razvoju občinstva ter zagotavljajo prepoznavnost evropskih vrednot in različnih kultur.

Več informacij o platformah, ki so bile podprte v prejšnjem obdobju programa Ustvarjalna Evropa (2014–2020).

Upravičenost do financiranja

Prijavijo se lahko organizacije, dejavne v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih. Posamezniki se ne morejo prijaviti.

Več informacij o postopku prijave

Več informacij o evropskih projektih sodelovanja in drugih razpisih za zbiranje predlogov je na voljo v okviru sklopa Kultura programa Ustvarjalna Evropa.

Podrobnejše informacije o postopku prijave bodo pravočasno na voljo na spletišču Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo, v razdelku o razpisih za zbiranje predlogov in prek centrov Ustvarjalne Evrope.

 

Tagged in:  Ustvarjalna Evropa