Skip to main content

Culture and Creativity

I-Portunus: mobilnost umetnikov in kulturnih delavcev

Program mobilnosti i-Portunus za umetnike

I-Portunus je program, ki ga financira Evropska komisija in ki podpira mobilnost umetnikov, ustvarjalcev in kulturnih delavcev.

Podpiranje mednarodnega sodelovanja

Program mobilnosti i-Portunus je „Erasmus“ kulturnega sektorja. Povezuje mednarodne umetnike, ustvarjalce in kulturne delavce ter podpira mednarodno sodelovanje med vsemi državami, ki sodelujejo v programu Ustvarjalna Evropa.

S programom se zagotavljajo sredstva za posameznike, da za krajši čas (7–60 dni) odidejo v tujino. Najvišji znesek je 3 000 EUR, vlogo pa lahko oddajo:

  • bodisi posamezni umetniki ali kulturni delavci
  • bodisi gostitelji ali organizacije gostiteljice.

Upravičenost do financiranja

Program je na voljo:

  • umetnikom, ustvarjalcem in kulturnim delavcem, ki delajo v katerem koli kulturnem sektorju, razen v avdiovizualnem;
  • organizacijam gostiteljicam, ki delujejo v katerem koli kulturnem sektorju, razen v avdiovizualnem. V dobro utemeljenih primerih lahko v vlogi gostitelja nastopajo tudi uveljavljeni umetniki, mojstri ali kulturni delavci.

Več informacij o postopku prijave

Več informacij o postopku prijave je na voljo na spletišču i-Portunus. V razdelku z zgodbami si lahko preberete osebne izkušnje umetnikov z i-Portunusom: Zgodbe i-Portunus 2019 – i-Portunus.

Tagged in:  Ustvarjalna Evropa