Skip to main content

Culture and Creativity

Malmö: od ladjedelnic do trajnostnega življenja v predelu Varvsstaden

Več kot le stavbe: načrtovanje prostorov za osebno udobje in kolektivno udejstvovanje.

Država:
Type of project :
Size of city/region:
redevelopment plans of Varvsstaden in Malmo, Sweden

Ključni podatki

Arhitekturni studii: Varvsstaden AB 

Glavni sponzor: Varvsstaden AB 

Leto zaključka: 2017 – v teku 

Materiali: opeka, steklo, beton, jeklo, pločevina 

Skupna površina: 180 000 m² 

Mestno / regionalno ozadje

Varvsstaden je zgodovinski industrijski predel Malmöja, ki leži v bližini pristanišča in mestnega središča. Nekoč je bilo uspešno industrijsko središče z ladjedelnicami in industrijskimi obrati. Območje je pomembno prispevalo k večkulturni in v prihodnost usmerjeni identiteti mesta, za kar je delno zaslužna ladjedelniška družba Kockums, ki je nekoč delovala tam. 

Območje Varvsstaden je skoraj stoletje ostalo zaprto za javnost. Vendar je mesto prepoznalo potencial območja za urbani razvoj in potrebo po ustvarjanju prostora za prebivalce, obiskovalce in prihodnje dejavnosti ter se odločilo za njegovo preobrazbo. 

Največji izziv za ta razvoj predstavlja dvojna narava te naloge: ohraniti industrijsko dediščino območja Varvsstaden, hkrati pa ga preobraziti v sodobno in odprto sosesko. Ta projekt obnove priča o zavezi Malmöja, da bo spoštovalo svojo preteklost, hkrati pa na območju Varvsstaden omogočilo dinamično in vključujočo prihodnost. 

Rešitev

Varvsstaden se v celoti preobraža v živahen okoliš za življenje in delo. To pobudo vodi Varvsstaden AB. To podjetje je hkrati izvajalec in razvijalec ter nadzoruje 25 let trajajoči razvoj. To novo mestno območje obsega 2 500 domov, 4 000 delovnih prostorov, šole in različne zelene površine. Pri teh prizadevanjih gre ne le za preoblikovanje krajine, temveč tudi za uvajanje inovativnih krožnih pristopov k spreminjanju namembnosti obstoječih stavb in ponovni uporabi gradbenih materialov, s čimer se določa nov standard za razvoj mest. 

Cilj projekta je spodbujati ubrano sobivanje „življenja v stavbah“ in „življenja med stavbami“. To premišljeno načrtovanje prebivalcem in delavcem omogoča uspešno življenje v okolju, ki nudi udobne prostore za prebivanje in dinamične skupne površine. 

Območje Varvsstaden ohranja industrijski značaj, saj so številne značilne industrijske strukture ohranjene in predelane v stavbe za poslovne, kulturne in izobraževalne namene. Ta razvoj sledi celostnemu in trajnostnemu urbanemu modelu, ki združuje večnamenske prostore, javna območja in ohranjanje dediščine ter prinaša obetavne gospodarske in okoljske koristi. 

Napredek pri projektu na področju trajnostnosti se skrbno spremlja in javno objavlja na spletišču podjetja Varvsstaden AB. 

Merila za visoko kakovost (kontekst, občutek za prostor, raznolikost, lepota)

  • Vodilno načelo projekta je ohraniti edinstveno vzdušje območja Varvsstaden, hkrati pa dopustiti, da se stara arhitektura elegantno prepleta z novo. Prenova odraža raznolikost, radovednost in na človeka osredotočen pristop. 
  • Kompleks vključuje več zelenih parkov in kilometrsko promenado vzdolž ladjedelniškega bazena, ki naj bi postala živahen nov prostor za druženje v Malmöju. Območje Varvsstaden bo z mestnim območjem Malmöja ubrano povezano s tremi novimi mostovi, namenjenimi pešcem, kolesarjem in javnemu prevozu. 
  • Vsa velika industrijska skladišča, ki ne bodo ohranjena, se rušijo, njihovi gradbeni elementi, vključno z jeklenimi okvirji, ploščami, okni, opekami, stopnicami in svetilkami, pa so za prihodnjo gradnjo shranjeni na sami lokaciji. S to okoljsko ozaveščeno ponovno uporabo se zmanjšujejo emisije ogljika in znižujejo stroški materialov, hkrati pa nova arhitektura s tem pridobi edinstven zgodovinski pridih. Podjetje Varvsstaden AB s temi materiali učinkovito upravlja tako, da jih hrani na lokaciji in vodi digitalno dokumentacijo v banki materialov, pri čemer ocenjuje stanje, strukturne lastnosti in ogljični odtis. Arhitekte se spodbuja, da te vire že zgodaj vključijo v zasnovo, da bi se 80 % materialov na lokaciji ponovno uporabilo in recikliralo, s čimer bi lahko prihranili 30 000 ton emisij CO2.  

Upravljanje in vodenje

Podjetje Varvsstaden AB nadzoruje izvajanje projektov v sodelovanju z uradniki in politiki iz mesta Malmö. Lastništvo območja in upravljanje podjetja Varvsstaden AB si delita dva zasebna vlagatelja/družbi: Peab AB in Fastighets AB Balder.  

V podjetju Varvsstaden AB se s projektom ukvarja aktivna ekipa petih do šestih posameznikov. Z leti se je skupno število občinskega osebja, vključenega v projekt, spreminjalo. Povprečno je bilo v fazi razvoja načrta neposredno ali posredno vključenih 20 zaposlenih. V fazi podrobnega načrtovanja dejavno sodelujejo dva do trije zaposleni. 

Proračun in financiranje

Proračun za obnovo javnih prostorov, kot so mostovi, parki in ceste, financira mesto Malmö, znaša pa približno pol milijarde švedskih kron (43 085 118 EUR). 

Proračune za posamezne poslovne in stanovanjske projekte ločeno upravlja podjetje Varvsstaden AB. 

Prenosljive zamisli

Nasveti mesta

  • Osredotočite se na ponovno uporabo struktur in materialov kot način za krepitev dediščine in zmanjšanje vplivov na podnebje. 
  • Določite merljive cilje v zvezi s prihranki ogljika ter že na začetku vzpostavite pregledno ocenjevanje projekta in poročanje o njem. 
  • Ponudite priložnost ustvarjalnim posameznikom, od arhitektov na začetku poklicne poti do zgodnjih najemnikov, ki so predani ciljem projekta ter bodo v prostor vložili svoj čas in energijo. 
  • Bodite dovzetni za inovativne načine, kako nekdaj zaprte industrijske stavbe odpreti in preobraziti, ne pa jih porušiti. 

Kontaktne informacije

Stopite v stik z občino Malmö po elektronski pošti.