Skip to main content

Culture and Creativity

Dunaj: urbanistično načrtovanje, ki je namenjeno ženskam in poteka v sodelovanju z njimi

Celovit razvoj soseske v mestu ob jezeru Aspern.

Država:
Type of project :
Size of city/region:
View of Aspern Lake City in Vienna, Austria

Ključni podatki

Arhitekturni studii:

Glavni sponzor: Wien 3420 Aspern Development AG (mesto Dunaj, zvezna nepremičninska agencija, Vienna Insurance Group, Erste Bank)

Leto zaključka: začetek leta 2003 – v teku

Skupna površina: 240 ha

Mestno / regionalno ozadje

Dunaj s svojo več kot 25-letno prakso velja za pionirsko mesto na področju načrtovanja z vidika spola. Urad za ženska vprašanja je leta 1991 začel v načrtovanje usmerjena prizadevanja, na podlagi tega pa je bil leta 1998 ustanovljen poseben koordinacijski urad. Strategija vključevanja načela enakosti spolov se je leta 2000 razširila na vse mesto, tudi na področje prostorskega razvoja. Mesto Dunaj je med letoma 2005 in 2010 izvedlo približno 60 pilotnih projektov na različnih ravneh načrtovanja. V okviru tega pristopa, ki ga je vodil strokovnjak za načrtovanje glede na spol, je potekalo interdisciplinarno sodelovanje na različnih upravnih ravneh.

Projekt mesta ob jezeru Aspern obsega prenovo območja nekdanjega letališča, njegov cilj pa je zagotoviti približno 10 500 stanovanj za več kot 20 000 ljudi in ustvariti 20 000 delovnih mest. Območje, katerega središče je umetno jezero s površino 240 hektarov, je med največjimi razvojnimi območji v Evropi.

Izziv je bil v daljšem obdobju oblikovati nov predel mesta, ki bo trajnostno naravnan in si ga bodo enakopravno delili vsi.

Rešitev

Projekt mesta ob jezeru Aspern je primer vključujočega urbanega razvoja v obrobni regiji, ki upošteva vidik spola.

Razvoj projekta mesta ob jezeru Aspern je bil osredotočen na vidike, povezane s spolom, in na potrebe žensk – na primer večji poudarek na varnosti javnih prostorov in večji delež skrbstvenega dela, ki ga opravljajo ženske –, pri čemer sta se ohranila na uporabnika osredotočen pristop in močan poudarek na krepitvi skupnosti.

Potrebe žensk so bile upoštevane pri zasnovi območja in posameznih stavb. To je zajemalo zasnove parkov, širino in dostopnost pločnikov, razpoložljivost sedišč na javnih mestih, dobro osvetljene ulice in policentrično strukturo z objekti, ki jih je mogoče doseči v 15 minutah hoje.

Večnamenski center združuje stanovanjsko infrastrukturo (v okviru projektov socialnih in zasebnih stanovanj ter sobivanja) ter infrastrukturo za zaposlitvene, kulturne in družbene dejavnosti.

Večina glavnih dejavnosti načrtovanja v Aspernu je močno osredotočena na spol, na primer prva organizirana nakupovalna ulica v Avstriji, ki olajšuje opravljanje skrbstvenega dela.

V okviru projekta, ki cenovno dostopnost stanovanj obravnava z vidika spola, nastaja varno in dostopno mestno okolje, v katerem se lahko ženske prosto gibljejo podnevi in ponoči. Prostori, ki vzbujajo tesnobo, kot so podzemna parkirišča, so bili skrbno zasnovani, da se poveča občutek varnosti.

Merila za visoko kakovost (kontekst, občutek za prostor, raznolikost, lepota)

  • Mesto je leta 2003 ustanovilo projektno skupino, v kateri so bili tudi lastniki zemljišč in okoliški sosedje. Ti so lahko izrazili svoje potrebe in zamisli ter so bili vključeni v žirijo vseevropskega natečaja za oblikovalska načela pri zasnovi javnih prostorov v okviru projekta mesta ob jezeru Aspern.
  • Poudarek je bil na zasnovi javnih prostorov z raznovrstnimi parki, trgi in polodprtimi prostori, ki so na voljo po celotnem območju.
  • Cilj projekta je spodbujati trajnostne načine urbane mobilnosti in zmanjšati odvisnost od avtomobilov. V bližini je gosta mreža pešpoti, kolesarskih stez in postajališč za javni prevoz (avtobus in podzemna železnica).
  • Ulice in javne površine so poimenovane izključno po ženskah – npr. Simone-de-Beauvoir-Platz in Janis-Joplin-Promenade – kot pretanjen odgovor na prevladujočo prakso v preteklosti, ko so bile večinoma poimenovane po moških.
  • Prebivalci izražajo močno pripadnost skupnosti. Mnogi poročajo, da se počutijo kot urbani pionirji, in pravijo, da je življenje tam podobno počitnicam, zlasti poleti, ko se od svojih stanovanj do jezera sprehodijo kar v kopalkah.

Načrtovanje in upravljanje

Agencija za razvoj (Wien 3420 Aspern Development AG) je odgovorna za splošni razvoj projekta. Razvoj in načrtovanje potekata v tesnem sodelovanju z mestno upravo, saj se javni prostori, ki jih zgradi razvojna agencija, nato predajo mestu v vzdrževanje. Različne sodelujoče mestne oddelke usklajuje posebna enota za območja urbanega razvoja v izvršnem uradu za gradbeništvo in tehnologijo.

Wien 3420 AG ima približno 20 zaposlenih. Skupina za upravljanje soseske ima šest članov na sami lokaciji. Poleg tega številni zaposleni v mestni upravi sodelujejo na različnih področjih (urbanistično načrtovanje, ulice, parki, gradbena dovoljenja, šole, vrtci itd.).

Proračun in financiranje

Skupni proračun projekta je znašal 5 milijard EUR, financira pa se predvsem s prihodki od razvoja zemljišč ter s podporo iz občinskih in nacionalnih skladov.

Prenosljive zamisli

Uspeh Dunaja je v tem, da vključevanje načela enakosti spolov razširja na vse ravni in naloge na področju načrtovanja. Ta pristop združuje različna merila, povezana s spolom, ki so še posebno pomembna pri urbanističnem načrtovanju, stanovanjih, zasnovi parkov, prevozu in mobilnosti. Uspešno izvajanje, ki se kaže v javnih parkih, je primer nadzora, ki ga javni sektor izvaja kot lastnik zemljišč, pri čemer olajšuje izpolnjevanje različnih potreb uporabnikov. Podoben pristop se uporablja pri zasnovi ulic in javnih prostorov, čeprav je njegov vpliv na področju lokalnih storitev manjši zaradi dinamike trga.

Nasveti mesta:

  • poiščite trdne in zanesljive partnerje, ki so se vam pripravljeni pridružiti za dlje časa,
  • bodite odprti za pogovore z drugimi in se previdno odločajte, kaj boste sprejeli in kaj zavrnili, prav tako ostanite prilagodljivi in pozorni, saj vaš dosežek morda ne bo prava rešitev za naslednjič,
  • poglejte na svet z vidika spola, saj boste drugače spregledali polovico vseh stvari.

Kontaktne informacije

Stopite v stik z dunajskim oddelkom za urbani razvoj in urbanistično načrtovanje po elektronski pošti.