Skip to main content

Culture and Creativity

Cilj je podpreti pobude, ki spodbujajo razvoj in angažiranje občinstva, vključno z dejavnostmi filmskega izobraževanja, ki so zlasti usmerjene na mlado občinstvo.


Projekti, ki zagotavljajo vseevropsko sodelovanje in inovativne koncepte, zlasti z uporabo novih digitalnih orodij, katerih cilj je:

  • povečanje zanimanja občinstva za evropske filme in avdiovizualna dela ter njihovo boljše poznavanje, vključno s posebnimi programi o filmski dediščini,
  • povečanje vseevropskega učinka in dosega občinstva,
  • spodbujanje in povečanje prispevka obstoječih evropskih filmov in avdiovizualnih del, med drugim z urejenimi katalogi filmov, k razvoju občinstva, filmski vzgoji in pismenosti.


Prijave bi morale vsebovati ustrezne strategije za zagotovitev bolj trajnostnega in bolj okolju prijaznega sektorja, uravnotežene zastopanosti spolov, vključevanja, raznolikosti in reprezentativnosti.


Prijave morajo zajemati dejavnosti, ki naj bi se izvajale dve leti.

Total budget
2,44 milijarde evrov
Dates
2021–2027
Grant / loan size
Odvisno od obsega naložbe
Who can apply
Pogoj za prijavitelje (upravičence in povezane subjekte) je, da so pravni subjekti (javni ali zasebni organi) in imajo sedež v eni od upravičenih držav (glej podrobnosti razpisa). Drugi subjekti lahko sodelujejo v drugih konzorcijskih vlogah, kot so pridruženi partnerji, podizvajalci, tretje osebe s prispevki v naravi itd. (glej razdelek 13).
No. of partners needed
Prijave posameznih prijaviteljev (posamezni upravičenci) in predlogi konzorcijev z vsaj dvema prijaviteljema so dovoljeni.
Sector
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Razpisi za zbiranje predlogov
Total initiative budget
6,5 milijona evrov
Version
0.0.0
Sector count
1
Organisation count
3
Need count
1