Skip to main content

Culture and Creativity

Publik

Coronapandemin har starkt påverkat publikens tittarvanor. Den övergång från biografer till plattformar som redan inletts ökade enormt när biograferna tvingades hålla stängt.

Stöd till publiktillväxt på flera plattformar

De här insatserna ska koppla samman europeiska audiovisuella verk med deras publik och stödja publikutveckling i och utanför Europa genom att

  • stimulera publiktillväxt och förnyelse för att öka publiken på alla plattformar
  • nå ut till yngre målgrupper med hjälp av olika verktyg för utbildning och marknadsföring
  • stödja undertextning så att alla kan ta del av innehållet.

Programområdet Media ska hjälpa branschen att utnyttja de möjligheter som den digitala omställningen medför. Innovativa sätt att nå ut till publiken kommer att stödjas för att en så bred publik som möjligt ska kunna ta del av europeiska audiovisuella verk.

Vem kan få bidrag?

Biografägare, festivaler, videoplattformar, distributörer, försäljningsagenter, kulturarvsinstitutioner och liknande aktörer kan ansöka om finansiering.

Läs mer om hur du söker

Tagged in:  Creative Europe