Skip to main content

Culture and Creativity

Publik

De här insatserna ska koppla samman europeiska audiovisuella verk med deras publik och stödja publikutveckling i och utanför Europa. Varje år stöder delprogrammet Media över 1 100 biografer i 34 länder och når ut till 65 miljoner tittare i olika länder.  

Stöd till publiktillväxt på flera plattformar

När biosalongerna tvingades hålla stängt under coronapandemin påskyndades övergången till digitala plattformar. Kreativa Europa stöder insatser som ska hjälpa branschen att utnyttja möjligheterna med den digitala omställningen och anpassa sig till publikens tittarvanor. Publikinsatserna ska stödja innovativa sätt att nå ut till publiken för att

  • stimulera publiktillväxt på alla plattformar
  • nå ut till yngre målgrupper med hjälp av olika verktyg för utbildning och marknadsföring
  • stödja undertextning så att alla kan ta del av innehållet.

Bidragen delas ut efter ansökningsomgångar som utlyses på kommissionens portal för bidrag och upphandlingar med särskilda ansökningsdagar. Bidragen kan delas ut en eller två gånger om året så titta alltid i arbetsprogrammet för att se vilka bidrag du kan söka.

Vem kan få bidrag?

Följande grupper kan ansöka om finansiering: biografägare, festivalarrangörer, videoplattformar, distributörer, försäljningsagenter, kulturarvsinstitutioner och liknande aktörer. Läs mer i utlysningen av ansökningsomgången.

Tagged in:  Kreativa Europa