Skip to main content

Culture and Creativity

Europeiska samarbetsprojekt

Kreativa Europa stöder samarbetsprojekt mellan organisationer från de kulturella och kreativa sektorerna i olika deltagande länder, både i och utanför EU.

Tanken är att förbättra tillgången till europeiska kulturella och kreativa verk och främja innovation och kreativitet.

Stöd till samarbeten över landsgränserna

Bidrag ges till tre typer av projekt:

  • Små samarbetsprojekt (minst tre partner från tre länder)
  • Medelstora samarbetsprojekt (minst fem partner från fem länder)
  • Stora samarbetsprojekt (minst tio partner från tio länder)

Projekten kan omfatta en eller flera kulturella och kreativa sektorer och kan vara tvärdisciplinära.

Projekttid

Projekten kan pågå i högst fyra år (48 månader).

Vem kan få bidrag?

Organisationer verksamma inom de kulturella och kreativa sektorerna kan söka projektbidrag. Enskilda personer kan inte söka.

Läs mer om hur du söker

Läs mer om europeiska samarbetsprojekt och andra möjligheter inom programområdet Kultur.

Mer information om ansökningsförfarandet kommer att läggas ut på webbplatsen för genomförandeorganet för utbildning och kultur och på sidorna om ansökningsomgångar. Du kan också kontakta programkontoren för Kreativa Europa.

Tagged in:  Kreativa Europa