Skip to main content

Culture and Creativity

I-Portunus – utbyten för konstnärer, artister och kulturarbetare

I-Portunus utbytesprogram för kulturarbetare

I-Portunus är ett EU-program som stöder utbyten för konstnärer, artister och andra kulturarbetare.

Stöd till internationellt samarbete

Utbytesprogrammet i-Portunus är kultursektorns Erasmusprogram. Det knyter samman artister, konstnärer, kreatörer och andra kulturarbetare från olika länder och stöder samarbete mellan alla länder som deltar i Kreativa Europa.

Deltagarna kan få upp till 3 000 euro i bidrag för kortare utlandsvistelser på 7–60 dagar. Ansökan kan skickas av

  • enskilda artister, konstnärer eller kulturarbetare
  • värdar eller värdorganisationer.

Vem kan få bidrag?

Utbytesprogrammet är öppet för

  • konstnärer, artister och andra yrkesverksamma inom någon kultursektor, utom den audiovisuella sektorn
  • värdorganisationer som är verksamma inom någon kultursektor, utom den audiovisuella sektorn. I väl motiverade fall kan väletablerade artister, framstående konstnärer eller välkända kulturpersonligheter också fungera som värdar.

Läs mer om hur du söker

Läs mer om ansökan på webbplatsen om i-Portunus. Se vad tidigare deltagare säger om utbytesprogrammet: i-Portunus Stories 2019.

Tagged in:  Kreativa Europa