Skip to main content

Culture and Creativity

Det före detta koncentrationslägret Natzweiler och intilliggande läger (Frankrike och Tyskland)

Det före detta nazistiska koncentrationslägret Natzweiler och dess runt 50 närliggande arbetsläger drevs mellan 1941 och 1945 på båda sidorna av Rhen, ett område som då ingick i Tredje riket och som nu är en del av Frankrike och Tyskland. I Natzweilerlägren utsattes fångar från nästan alla Europas länder för nazismens terror. Många av fångarna var ursprungligen motståndskämpar som utnyttjades till tvångsarbete. I dag är det före detta lägret både en minnes- och utbildningsplats.

Läs mer i juryns rapport om varför den här platsen har valts ut.