Skip to main content

Culture and Creativity

Leipzigs musikarv (Tyskland)

Leipzigs musikarv utgörs av nio platser i Leipzig som representerar olika händelser i stadens musikhistoria, bland annat kyrkor, skolor och andra platser som förknippas med ensembler och kompositörer. Platserna lyfter fram de många musikhändelser som ägt rum i Leipzig sedan 1200-talet. 

Det här kulturarvet gestaltar den särskilda europeiska traditionen inom musik och medborgarengagemang.

Läs mer i juryns rapport om varför kulturarvet har valts ut.