Skip to main content

Culture and Creativity

Krigskyrkogård nr 123 vid första världskrigets östfront (Łużna – Pustki, Polen)

Krigskyrkogård nr 123, som anlades 1918 på Pustki-kullen, är platsen för ett av första världskrigets största slag på östfronten mellan de österrikisk-ungerska och tyska arméerna och den ryska armén: slaget vid Gorlice, även kallat östfrontens Verdun. Kyrkogården är den slutliga viloplatsen för soldater från dessa tre väpnade styrkor. De kom från områden som i dag tillhör bland annat Österrike, Ungern, Tyskland, Polen, Ukraina, Ryssland och Slovenien och hade olika religiös och språklig bakgrund.

Krigskyrkogård nr 123 är en minnesplats som förkroppsligar idén om ekumenism och de stupade behandlades lika, oavsett militär, etnisk eller religiös tillhörighet.