Skip to main content

Culture and Creativity

Kulturarv

Europas kulturarv är en rik och mångsidig mosaik av kulturella och kreativa uttryck, ett arv från tidigare generationer och en rikedom som vi överlämnar till nästa. Kulturarvet omfattar naturområden, byggnader, arkeologiska utgrävningar, museer, monument, konst, historiska städer, litteratur, musik, film och andra audiovisuella verk och människors kunskap, vanor och traditioner.

Kulturarvspolitiken är primärt medlemsländernas och de regionala och lokala myndigheternas ansvar, men EU skyddar och stärker Europas kulturarv genom en rad strategier och program.

Här kan du läsa mer om insatserna och programmen: