Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Delprogrammet för cirkulär ekonomi och livskvalitet ska underlätta omställningen till en hållbar, cirkulär, giftfri, energieffektiv och klimattålig ekonomi och bidra till att skydda, återställa och förbättra miljön.

Programmet omfattar direkta insatser men kan också bidra till att målen integreras i annan politik.

Lifeprogrammet fortsätter på så vis att medfinansiera miljöprojekt, särskilt när det gäller den cirkulära ekonomin. Det kan handla om resursåtervinning, vatten- och luftkvalitet, buller, markförvaltning, kemikaliehantering och miljöstyrning.

Bidrag betalas ut till projekt som genomför innovativa lösningar och bästa praxis på dessa områden.

En av delprogrammets prioriteringar är initiativet för ett nytt europeiskt Bauhaus, som är intressant för de kulturella och kreativa näringarna. Initiativet omfattar projekt inom miljö, ekonomi och kultur som beaktar inslag av natur och biologisk mångfald och som kombinerar utformning, hållbarhet, tillgänglighet och prisvärdhet för att bidra till att genomföra EU:s gröna giv.

Total budget
5,4 miljarder euro
Dates
2021–2027
Grant / loan size
Det varierar men vanligen 1–4 miljoner euro för standardåtgärdsprojekt. Det finns också särskilda ansökningsomgångar för mindre projekt på mellan 70 000 euro och 500 000 euro.
Who can apply
Alla offentliga eller privata organisationer som är lagligen etablerade i EU kan skicka in förslag inom Lifeprogrammet.
No. of partners needed
Minst en
Sector
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Ansökningsomgångar
Total initiative budget
947 miljoner euro
Version
0.0.0
Sector count
1
Organisation count
6
Need count
2