Skip to main content

Culture and Creativity

Partnerskapsprojektet Worth främjar utbyte och partnerskap mellan kreatörer, formgivare, tillverkare, hantverkare och teknikföretag i olika länder och hjälper på så sätt små och medelstora företag att samarbeta över gränserna för att utveckla innovativa designdrivna produkter. Viktiga principer är upplevelsekvalitet, stil och estetik, hälsosamma och säkra levnadsmiljöer, hållbarhet och cirkularitet samt inkludering, tillgänglighet och rimliga priser.

Enterprise Europe Network är ett stort nätverk och en kontaktpunkt för små och medelstora företag som vill förbättra sin konkurrenskraft. Nätverket erbjuder företagsstöd och ger råd om möjligheterna på den inre marknaden. Man samverkar också med plattformar för smart specialisering, digitala innovationsknutpunkter, kunskaps- och innovationsgrupper, centrum för viktig möjliggörande teknik och liknande initiativ.

Subscribe to Programmet för den inre marknaden