Skip to main content

Culture and Creativity

Το πρόγραμμα S+T+ARTS είναι μια πλατφόρμα που αποσκοπεί στη στενότερη σύνδεση της τεχνολογίας και των καλλιτεχνικών πρακτικών με σκοπό την αντιμετώπιση των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Στηρίζει την ανάπτυξη τεχνολογιών που είναι πιο δημιουργικές, βιώσιμες και χωρίς αποκλεισμούς μέσω της συνεργασίας μεταξύ καλλιτεχνών, επιστημόνων, μηχανικών και ερευνητών.

Οι αποστολές της ΕΕ είναι μια συντονισμένη προσπάθεια της Επιτροπής να συγκεντρώσει τους απαραίτητους πόρους όσον αφορά τα χρηματοδοτικά προγράμματα, τις πολιτικές και τους κανονισμούς, καθώς και άλλες δραστηριότητες. Επίσης, αποσκοπούν στην κινητοποίηση και την ενεργοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, όπως τα κράτη μέλη της ΕΕ, οι περιφερειακές και τοπικές αρχές, τα ερευνητικά ιδρύματα, οι αγρότες και οι διαχειριστές γης, οι επιχειρηματίες και οι επενδυτές, ώστε να επιτευχθούν πραγματικά και διαρκή αποτελέσματα.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», το πρόγραμμα για τα ευρωπαϊκά οικοσυστήματα καινοτομίας αποσκοπεί στη δημιουργία πιο συνδεδεμένων, συμπεριληπτικών και αποτελεσματικών οικοσυστημάτων καινοτομίας και στη στήριξη της επέκτασης των επιχειρήσεων, όπως ορίζεται στο νέο ευρωπαϊκό θεματολόγιο καινοτομίας.

Τα οικοσυστήματα καινοτομίας

Οι κοινότητες γνώσης και καινοτομίας του ΕΙΤ είναι συμπράξεις που φέρνουν σε επαφή επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια, και αποσκοπούν στην ενίσχυση της συνεργασίας τους και στη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ευδοκίμηση δημιουργικών διαδικασιών σκέψης και καινοτομίας. Οι κοινότητες συμβάλλουν στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, στην ίδρυση νέων εταιρειών και στην κατάρτιση μιας νέας γενιάς επιχειρηματιών.

Οι δραστηριότητες στο πλαίσιο του υποπρογράμματος «Διεύρυνση της συμμετοχής και ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας» έχουν ως στόχο να προωθήσουν τη διάδοση και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας μέσω στης ενίσχυσης της αλληλεπίδρασης μεταξύ εκπαίδευσης και έρευνας.

Η ομάδα 5, «Κλίμα, ενέργεια και κινητικότητα», στηρίζει την υλοποίηση της συμφωνίας του Παρισιού και των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ. Τα ενδιαφερόμενα μέρη που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού και της δημιουργίας μπορούν να συμμετέχουν:

Τα έργα της ομάδας 3 «Πολιτική προστασία για την κοινωνία» θα στηρίξουν την υλοποίηση των προτεραιοτήτων πολιτικής της ΕΕ σχετικά με την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της κυβερνοασφάλειας, τη μείωση του κινδύνου καταστροφών και την ανθεκτικότητα. Τα ενδιαφερόμενα μέρη των τομέων του πολιτισμού και της δημιουργίας μπορούν να συμμετέχουν: • σε ερευνητικά έργα που συμβάλλουν στην καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών· • στην εκτίμηση των κινδύνων καταστροφών και των τρωτών σημείων σε χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς· • σε μεγάλες πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Η ομάδα 1 «Υγεία» έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας πιο ισχυρής και δημοκρατικής ευρωπαϊκής κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς. Επικεντρώνεται στην ανάπτυξη βασικών αναδυόμενων ψηφιακών τεχνολογιών, τομέων και αξιακών αλυσίδων.

Η ομάδα 2 «Πολιτισμός, δημιουργικότητα και πολυδεκτική κοινωνία» αποσκοπεί στην επίτευξη των στόχων και των προτεραιοτήτων της ΕΕ που σχετίζονται με:
• την ενίσχυση της δημοκρατικής διακυβέρνησης και της συμμετοχής των πολιτών·
• τη διαφύλαξη και την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς·
• την ανταπόκριση στους κοινωνικούς, οικονομικούς, τεχνολογικούς και πολιτιστικούς μετασχηματισμούς, καθώς και τη διαμόρφωση αυτών.

Subscribe to Ορίζων Ευρώπη